Rada Programowa

Kierunek: Zarządzanie

Skład osobowy:

 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. uczelni – przewodniczący
 • dr inż. Anna Jakubczak – sekretarz
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski – prof. uczelni
 • dr Krzysztof Śmiatacz
 • dr inż. Małgorzata Zajdel
 • Sylwia Maciejewska
 • Krzysztof Łukomski
 • Mariusz Szymański
Rada Programowa

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Skład osobowy:

 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. uczelni – przewodniczący
 • dr inż. Anna Murawska – sekretarz
 • dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. uczelni
 • dr inż. Marek Sikora
 • dr inż. Wojciech Żarski
 • Anna Zielińska
 • mgr inż. Janusz Mierzejewski
 • mgr inż. Wojciech Nalazek
Rada Programowa

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Skład osobowy:

 • dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni – przewodniczący
 • mgr Natalia Bugajska-Sugajska – sekretarz
 • dr hab. Igor Kravchuk, prof. uczelni
 • dr hab. Grażyna Voss, prof. uczelni
 • dr Zbigniew Drewniak
 • Elżbieta Pierzgalska
 • mgr Małgorzata Stawicka
 • mgr Paulina Erlich-Gaczkowska