Rada Naukowa Dyscypliny - nauki o zarządzaniu i jakości

Skład osobowy:

 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof.uczelni – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Bogdan Lent, prof. uczelni
 • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Eugeniusz Swoiński, prof. uczelni
 • dr hab. Igor Kravchuk
 • dr hab. Rafał Drewniak
 • dr inż. Anna Murawska
 • dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka
 • dr Paweł Modrzyński
 • dr Grażyna Voss
 • dr Urszula Słupska
 • dr Zbigniew Drewniak
 • dr Małgorzata Gotowska
 • dr Anna Jakubczak
 • dr inż. Ewa Koreleska
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska
 • dr inż. Małgorzata Zajdel
 • dr inż. Wojciech Żarski
 • dr inż. Jacek Wachowicz
 • dr Monika Klemke-Pitek
 • dr Izabela Wielewska
 • mgr inż. Justyna Śpiewak