Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. współpracy z otoczeniem
dr inż. Małgorzata Zajdel

Malgorzata.Zajdel@utp.edu.pl

+48 52 340 81 76

Wydziałowy koordynator ds. praktyk studenckich
dr inż. Małgorzata Gotowska

Malgorzata.Gotowska@utp.edu.pl

+48 52 340 80 13

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+
dr inż. Marek Sikora

m.sikora@utp.edu.pl

+48 52 340 88 56

Wydziałowy koordynator ds. Bydgoskiego Festiwalu Nauki
dr Krzysztof Śmiatacz

Krzysztof.Smiatacz@utp.edu.pl

+48 52 340 88 65

Wydziałowy koordynator ds. współpracy z BNI
dr inż. Małgorzata Gotowska

Malgorzata.Gotowska@utp.edu.pl

+48 52 340 80 13