Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

malgorzata.michalcewicz-kaniowska@utp.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Współpracy z Przemysłem
dr Paweł Modrzyński

pawel.modrzynski@utp.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Wynalazczości
mgr inż. Małgorzata Słomion

malgorzata.slomion@utp.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Obsługi Administracyjnej ZZ (zadań zleconych)
mgr Aneta Wójcik

aneta.wojcik@utp.edu.pl

Wydziałowy koordynator ds. praktyk zawodowych
dr inż. Anna Jakubczak

anna.jakubczak@utp.edu.pl

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+
dr inż. Marek Sikora

m.sikora@utp.edu.pl

+48 52 340 88 56

Wydziałowy koordynator ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi
dr inż. Małgorzata Zajdel

Malgorzata.Zajdel@utp.edu.pl

+48 52 340 81 76

Wydziałowy koordynator ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
dr inż. Wojciech Żarski

wojciech.zarski@utp.edu.pl

Wydziałowy koordynator ds. Kształcenia z Wykorzystaniem Metod i Technik Kształcenia Na Odległość
dr inż. Jacek Wachowicz

jacek.wachowicz@utp.edu.pl

Wydziałowy koordynator ds. Bydgoskiego Festiwalu Nauki
dr Krzysztof Śmiatacz

krzysztof.smiatacz@utp.edu.pl