Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład osobowy:

 • dr Zofia Zgoda – przewodnicząca
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – z-ca przewodniczącego
 • dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • dr hab. Barbara Murawska
 • dr Anna Komarnicka
 • dr Danuta Andrzejczyk
 • Monika Dembek, studentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Michalina Chałupczak, studentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Bartosz Lis, student kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Kamil Rezmer, student kierunku Zarządzanie
Wydziałowy Zespół Planistyczny

Skład osobowy:

 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 • mgr inż. Danel Zwierzchowski
 • dr inż. Katarzyna Radecka
Wydziałowy Zespół ds. Weryfikacji ECTS

Skład osobowy:

 • dr Krzysztof Śmiatacz – przewodniczący
 • dr Lidia Nowakowska
 • dr Maciej Schulz
 • dr inż. Ewa Koreleska
 • Paulina Bona, studentka kierunku Zarządzanie
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem

Skład osobowy:

 • dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. Uczelni – przewodnicząca – koordynator ds. praktyk zawodowych
 • dr inż. Małgorzata Zajdel – koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi i samorządem terytorialnym
 • mgr inż. Małgorzata Słomion – pełnomocnik Dziekana ds. patentowania
 • dr inż. Anna Jakubczak – opiekun praktyk zawodowych
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska – opiekun praktyk zawodowych – koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi
 • dr Krzysztof Grochowski – koordynator ds. współpracy z przedsiębiorstwami
 • mgr Adrianna Guzowska – sekretarz
Wydziałowy Zespół ds. Promocji

Skład osobowy:

 • dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka – przewodnicząca
 • dr Krzysztof Grochowski
 • dr Maciej Schulz
 • dr inż. Katarzyna Radecka
 • dr Anna Komarnicka
 • mgr inż. Magdalena Kasprowicz
 • Michał Kowalczyk- student kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Wydziałowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka

Skład osobowy:

 • dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. Uczelni – przewodnicząca
 • dr Lidia Nowakowska
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska – sekretarz
 • inż. Ewa Zuba