Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Skład osobowy:

 1. dr inż. Anna Murawska – przewodnicząca
 2. dr Monika Klemke-Pitek – z-ca przewodniczącego
 3. dr Maciej Schultz
 4. dr Krzysztof Śmiatacz
 5. dr inż. Jacek Wachowicz
 6. Aleksandra Tomasiewicz – studenta kierunku Zarządzanie

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału w dniu 09 października 2020r.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład osobowy:

 1. dr Zofia Zgoda – przewodnicząca
 2. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – z-ca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 4. dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. uczelni
 6. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. uczelni
 7. dr Anna Komarnicka
 8. mgr inż. Magdalena Kasprowicz – sekretarz
 9. Ksenia Kowalska – studentka kierunku finanse i rachunkowości
 10. Kamil Rezmer – student kierunku zarządzanie

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału w dniu 18 grudnia 2020r.

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

Skład osobowy:

 1. dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka – przewodnicząca
 2. dr Krzysztof Grochowski
 3. dr Maciej Schultz
 4. dr inż. Katarzyna Radecka
 5. dr Anna Komernicka
 6. dr Kinga Krupcała
 7. mgr inż. Małgorzata Grzeszczak
 8. Mateusz Sokołowski – student kierunku zarządzanie

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału w dniu 09 października 2020r.

Wydziałowy Zespół Planistyczny

Skład osobowy:

 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 • mgr inż. Danel Zwierzchowski
 • mgr inż. Małgorzata Słomion
 • mgr Adrianna Guzowska

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału w dniu 09 października 2020r.

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem

Skład osobowy:

 • dr inż. Małgorzata Zajdel – przewodnicząca – koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi i samorządem terytorialnym
 • dr inż. Anna Jakubczak – koordynator ds. praktyk zawodowych
 • mgr inż. Małgorzata Słomion – pełnomocnik Dziekana ds. wynalazczości
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska – opiekun praktyk zawodowych – koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi
 • dr Paweł Modrzyński – pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem
 • dr inż. Wojciech Żarski – koordynator międzynarodowych programów badawczych
 • mgr Adrianna Guzowska – sekretarz

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału w dniu 09 października 2020r.

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Skład osobowy:

 • dr hab. Iwona Posadzińska, Prof. Uczelni – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, Prof. Uczelni
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, Prof. Uczelni
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, Prof. Uczelni
 • dr hab. Rafał Drewniak, Prof. Uczelni
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – sekretarz

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału w dniu 09 października 2020r.

Wydziałowa Komisja Konkursowa

Skład osobowy:

 • dr hab. Iwona Posadzińska, Prof. Uczelni – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, Prof. Uczelni
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, Prof. Uczelni
 • dr hab. Piotr Szczypa, Prof. Uczelni
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, Prof. Uczelni
 • dr hab. Rafał Drewniak, Prof. Uczelni
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – sekretarz

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału w dniu 09 października 2020r.

Wydziałowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka

Skład osobowy:

 1. dr Paweł Modrzyński – przewodniczący
 2. dr hab. Rafał Drewniak, prof. uczelni
 3. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału w dniu 26 lutego 2021r.