Skład Kolegium Wydziału Zarządzania
  1. dr hab. Iwona Posadzińska, prof. uczelni – Dziekan Wydziału, Przewodniczący
  2. dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
  3. dr hab. Rafał Drewniak, prof. uczelni – Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny
  4. dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. uczelni – Przewodniczący Rady Programowej ZIP
  5. dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. uczelni – Przewodniczący Rady Programowej ZA
  6. dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni – Przewodniczący Rady Programowej FIR
  7. dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. uczelni – Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej i Controllingu
  8. lic. Grażyna Tyszczuk – Kierownik Dziekanatu WZ
  9. Wojciech Kliś – Przedstawiciel WRSS