Pani Dziekan Wydziału Zarządzania UTP
Dziekan Wydziału Zarządzania

dr hab. Iwona POSADZIŃSKA, prof. uczelni

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr inż. Małgorzata MICHALCEWICZ-KANIOWSKA

Zdjęcie Rafał Drewniak
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości

dr hab. Rafał DREWNIAK, prof. uczelni

Kolegium Wydziału Zarządzania
Pełnomocnicy Dziekana
Rada naukowa dyscypliny
Rady programowe
Komisje
Student na egzaminie