Kolegium Wydziału Zarządzania
Pełnomocnicy Dziekana
Rada naukowa dyscypliny
Rady programowe