Katedra Ekonomii i Marketingu

Dane kontaktowe:
Katedra Ekonomii i Marketingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430, pok. 102
tel. 52 340 84 88

Sekretariat:

Specjalista inżynieryjno- techniczny
mgr inż. Dorota Stosik
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

Pracownia Nauk Społecznych
Pracownia Rozwoju Regionalnego
Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi

Dane kontaktowe:

Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 430,
85-790 Bydgoszcz
Tel./Fax: +48 52 340 80 59

Sekretariat:

Specjalista inżynieryjno- techniczny
mgr inż. Dorota Stosik
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl

Pracownia Finansów
Pracownia Metod i Technik Zarządzania
Pracownia Zarządzania Strategicznego
Katedra Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe:

Katedra Inżynierii Zarządzania

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz
Tel. +48 52 340 81 81

Sekretariat:

Specjalista inżynieryjno-techniczny
Elżbieta Łopatkowa
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu

Dane kontaktowe:

Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz

Tel. +48 52 340 81 81

Specjalista inżynieryjno-techniczny
Elżbieta Łopatkowa
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

Starszy technik
mgr inż. Waldemar Kępa

Pracownia Rachunkowości i Controllingu