Wybory 2020

wybrani kandydaci Wybory 2020

KOMUNIKAT

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybór kandydatów do Senatu oraz uczelnianego kolegium elektorów UTP na lata 2020-2024 na Wydziale Zarządzania zostanie przeprowadzony w dniu 11.03.2020 r.

  • w grupie profesorów i profesorów uczelni o 8.30 sala 111
  • w grupie pozostałych nauczycieli akademickich o godz. 9.15 sala 111

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr inż. Marek Sikora

Zgłoszenia kandydatów

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatów na członka Senatu i elektora do uczelnianego kolegium elektorów UTP.

      Zgłoszenia w grupach nauczycieli akademickich (profesorowie i profesorowie uczelni oraz pozostali nauczyciele akademiccy) należy składać w p.114 do mgr Anety Wójcik, sekretarza WKW, WZ UTP, w terminie do 27.02.2020r. do godziny 12.00 wyłącznie zgodnie ze wzorem dokumentów opracowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą UTP.

Zgłoszenia na elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi należy składać do mgr Anny Polakowskiej, sekretarza UKW, pokój A 016 / PARTER, ul. Kaliskiego w tym samym terminie i na tych samych formularzach.

Wzory dokumentów dostępne są w p.114 i na stronie internetowej UTP Intra (zakładka Uczelniana Komisja Wyborcza – wzory dokumentów).

Uwaga:

  • Na podstawie par. 69, ust. 5, bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom i doktorantom. Z tego zapisu wynika, że kandydatami na senatorów i elektorów z grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi mogą być osoby, które nie ukończyły 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ograniczenia wiekowego nie ma.
  • O czynnym prawie wyborczym mówi par. 69, ust. 4, czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom i doktorantom. Z tego wynika, że wszyscy pracownicy zatrudnieni na Uniwersytecie (bez względu na wiek i wymiar etatu) posiadają czynne prawo wyborcze.
  • Pracownicy na 2 etacie mają tylko czynne prawo wyborcze.

Przewodniczący WKW WZ

dr inż. Marek Sikora