Punkt na UTP ds. osób niepełnosprawnych

Uwaga!!! Zmiany!!!

Informujemy, że od dnia 1 marca 2017r. sprawami studentów i doktorantów niepełnosprawnych na UTP zajmuje się pracownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich

P. Emilia Schiller

bud. 3.1 pok. 110A

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

tel 52 / 374 93 97

e-mail: niepelnosprawni@utp.edu.pl

Aktualne informacje dotyczące studentów i doktorantów niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej UTP www.utp.edu.pl w zakładce „Studenci i Doktoranci Niepełnosprawni”.

Zakres działań dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych:

  • pomoc studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym w dostępie do pełnej oferty kształcenia,
  • prowadzenie wypożyczalni SSW (specjalistycznego sprzętu wspomagającego),
  • organizacja zajęć sportowo-ruchowych dla studentów niepełnosprawnych,
  • przygotowanie planu wsparcia dla pracowników dydaktycznych, w których grupach pojawili się studenci niepełnosprawni lub (pomoc pracownikom dydaktycznym, u których w grupach pojawili się studenci niepełnosprawni,
  • pomoc studentom niepełnosprawnym w kontakcie z AIP (Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości),
  • pomoc w uzyskaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów związanych z zamieszkaniem w DS (Domu Studenta),
  • umożliwienie studentom niepełnosprawnym konsultacji z lekarzami specjalistami w Przychodni Akademickiej.