Informacje ogólne

Od 2007 roku na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy realizowane są praktyki zawodowe dla studentów. Za realizacje praktyk odpowiedzialny jest:

Wydziałowy Koordynator ds. praktyk studenckich

 1. inż. Anna Jakubczak

MS Teams: ajakubczak@o365.utp.edu.pl

e-mail: ajakubczak@utp.edu.pl

 

Za kontrole i przeprowadzenie zaliczenia praktyk na poszczególnych kierunkach odpowiedzialne są:

 1. inż. Anna Jakubczak
 • studia stacjonarne: Finanse i Rachunkowość

KONTAKT:

Konsultacje:

Środa: 8.45-9.45,

MS Teams: ajakubczak@o365.utp.edu.pl

e-mail: ajakubczak@utp.edu.pl

 

 1. dr inż. Ewa Koreleska  
 • studia stacjonarne i niestacjonarne: Zarządzanie

KONTAKT:

Konsultacje:

Środa: 11.00-12.00,

MS Teams: koreleska_ferenc@o365.utp.edu.pl

e-mail: koreleska_ferenc@utp.edu.pl

 

 1. dr inż. Anna Murawska
 • studia stacjonarne: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

KONTAKT:

Konsultacje:

Wtorek: 15.00-15.30, czwartek 8.00-8.30,

MS Teams: h-anna@o365.utp.edu.pl

e-mail: h-anna@utp.edu.pl

 

 1. dr inż. Katarzyna Radecka
 • studia niestacjonarne: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

KONTAKT:

Konsultacje:

Piątek: 11.00-12.00,

MS Teams: woznicka@o365.utp.edu.pl

e-mail: katarzyna.woznicka@utp.edu.pl

 

 1. dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 • studia niestacjonarne: Finanse i Rachunkowość

KONTAKT:

Konsultacje:

Czwartek: 16.30-17.30,

MS Teams: goszp@o365.utp.edu.pl

e-mail: gszpakowska@op.pl

 

Wszyscy studenci odbywający praktyki (również Ci, którzy zostali zwolnieni z praktyk) muszą otrzymać wpis do protokołu ocen od Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk studenckich. Aby otrzymać wpis, każdy student musi dostarczyć przed zaliczeniem ustnym do zadania na MS Teams następujące dokumenty:

 1. Plik 1: (1) Prezentacje multimedialną w formacie pdf;
 2. Plik 2: skany: (2) Dzienniczek praktyk (wzór na stronie internetowej lub możliwość pobrania na WZ formy papierowej); (3) Zaświadczenie z przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki (wzór na stronie internetowej); (4) Kartę oceny studenta (wzór na stronie internetowej).