Informacje ogólne

Od 2007 roku na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy realizowane są praktyki zawodowe dla studentów. Za realizacje praktyk odpowiedzialny jest:

Wydziałowy Koordynator ds. praktyk studenckich

dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. uczelni

pokój: 212

e-mail: m.gotowska@utp.edu.pl

tel.: 52 / 340 80 13

 

Za realizacje praktyk na poszczególnych kierunkach odpowiedzialne są:

  1. dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. uczelni
  • studia stacjonarne: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Finanse i Rachunkowość,
  • studia niestacjonarne: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość.

KONTAKT:

Konsultacje:

piątek 16.00-17.00 pokój 212

tel.: 52 / 340 80 13,

e-mail: m.gotowska@utp.edu.pl

 

  1. dr inż. Anna Jakubczak  
  • studia stacjonarne: Zarządzanie

KONTAKT:

Konsultacje:

piątek 11.15-12.15 pokój 212

tel.: 52 / 340 80 14

e-mail: ajakubczak@utp.edu.pl

 

Wszyscy studenci odbywający praktyki (również Ci, którzy zostali zwolnieni z praktyk) muszą otrzymać wpis do protokołu ocen od Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk studenckich. Aby otrzymać wpis, każdy student na egzamin musi przynieść ze sobą następujące dokumenty:

  1. Dzienniczek praktyk;
  2. Prezentacje multimedialną na płycie CD lub innym nośniku, który pozostawia w dokumentacji;
  3. Zaświadczenie z przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki (wzór na stronie internetowej);
  4. Kartę oceny studenta (wzór na stronie internetowej).