Stypendium Ministra

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2018 r.

Aktualne informacje na stronie:
http://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/stpendia-mnisw-za-wybitne-osiagniecia

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów (link do strony MNiSW oraz wzoru wniosku)

Regulamin / Wzory druków

Wszystkie wzory druków i regulaminy dostępne na stronie www UTP – TUTAJ

Stypendia naukowe

Informacje na temat stypendium można uzyskać klikając TUTAJ

Stypendia socjalne

Informacje na temat stypendium socjalnego można zleźć TUTAJ

Zapomogi

Uproszczona procedura przyznawania zapomóg dla studentów i doktorantów

Aktualności 3 listopada 2020

W związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni w okresie pandemii zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym dotyczące zapomóg dla studentów i doktorantów.

W związku z powyższym do odwołania wprowadza się uproszczoną procedurę przyznawania i wypłacania zapomóg tj.

  • student składa wniosek o zapomogę za pośrednictwem USOSweb (zakładka “dla wszystkich” => wnioski);
  • znosi się obowiązek dostarczenia do dziekanatu wydruku wniosku oraz oryginałów załączonych dokumentów,
  • informację o decyzji (przyznano/ nie przyznano) student odczytuje w USOSweb, zamiast decyzji administracyjnej otrzymuje zawiadomienie,
  • od otrzymanej decyzji nie przysługuje odwołanie,
  • przestaje obowiązywać limit dwóch zapomóg w roku akademickim z zastrzeżeniem, że zapomoga może być przyznana tylko raz z tego samego powodu.