Uwaga studenci:

Wsparcia w zakresie informatycznej i technicznej obsługi systemów wspierających uczenie się na WZ udzielają:

NOWY PLAN 03.05.2021 r. (aktualizacja planu nr 2 – zajęcia realizowane w formie stacjonarnej)

Zajęcia w semestrze letnim realizowane będą w formie zdalnej do dnia 7 maja 2021 r.

Od dnia 10 maja 2021 r. zajęcia będą odbywały się również w sposób hybrydowy (wykłady wyłącznie w formie zdalnej, ćwiczenia i inne formy zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej).

UWAGA poniżej zamieszczono dostęp do zajęć online z języków obcych:

  • ZA DS II sem., prowadząca Danuta Adamska, ZOOM (ID: 608 44 26 24 0, hasło: 209 303), wtorek 23.02., godz. 15:15.
  • FIR DS II sem., prowadząca Agnieszka Kwiatkowska, MS Teams (kod: fhcbx05), czwartek 25.02., godz. 11:30.
  • ZIP DS I sem., prowadząca Katarzyna Wierska, MS Teams (link), poniedziałek 01.03., godz. 15:15.

 

Proszę obserwować ewentualne zmiany i komunikaty.


Szczegółowe informacje o terminach zajęć z częstotliwością “co dwa tygodnie (parzyste i nieparzyste)” zamieszczone są w planie udostępnionym na stronie USOSweb (dodatkowo proszę uzgadniać terminy z prowadzącymi).Skróty do planu:

Ć – ćwiczenia; W – wykład; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium dyplomowe

FIR-PS – Finanse i Rachunkowość, studia pierwszego stopnia

FIR-DS – Finanse i Rachunkowość, studia drugiego stopnia

ZIP-PS – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia pierwszego stopnia

ZIP-DS – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia drugiego stopnia

ZA-PS – Zarządzanie, studia pierwszego stopnia

ZA-DS – Zarządzanie, studia drugiego stopnia

Prosimy o zwracanie uwagi na numery zjazdów oraz godziny rozpoczęcia się zajęć, które znajdują się obok nazwy przedmiotu i nazwiska prowadzącego zajęcia. O ile nie ma na planie dodatkowych informacji, zajęcia odbywają się na ul. Fordońskiej 430.

 


 

Prosimy obserwować ewentualne zmiany i komunikaty.

Legenda do planu:

C – ćwiczenia; W – wykład; L – laboratorium; P – projekt

F – ul. Kaliskiego 7, Fordon. Poszczególne sale wraz z nr budynku oznaczono przy opisie zajęć np. Fb3.2s200C – sala 200C w budnku 3.2 Fordon.

SJO – ul. Kaliskiego 7, Fordon, sale w Studium Języków Obcych, blok 2.5, 1 piętro.

A1.1 1.A – aula 1.A. ul. Kaliskiego 7, Fordon, bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności, skrzydło A.

K – ul. Kordeckiego 20, Budynek B (w budynku są dostępne sale: K316, K317, K119, K225, K226).

B – ul. Bernardyńska 6/8 (sale B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7).

Aktualizacja – 30.04.2021 r.

Plan jest hybrydowy dla ZIP I stopnia, 2 semestr.


 

Proszę obserwować ewentualne zmiany i komunikaty.

Prosimy o zwracanie uwagi na numery zjazdów oraz godziny rozpoczęcia się zajęć, które znajdują się obok nazwy przedmiotu i nazwiska prowadzącego zajęcia. O ile nie ma na planie dodatkowych informacji, zajęcia odbywają się na ul. Fordońskiej 430.

 

Legenda do planu:

C – ćwiczenia; W – wykład; L – laboratorium; P – projekt

F – ul. Kaliskiego 7, Fordon. Poszczególne sale wraz z nr budynku oznaczono przy opisie zajęć np. Fb3.2s200C – sala 200C w budnku 3.2 Fordon.

SJO – ul. Kaliskiego 7, Fordon, sale w Studium Języków Obcych, blok 2.5, 1 piętro.

A1.1 1.A – aula 1.A. ul. Kaliskiego 7, Fordon, bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności, skrzydło A.

K – ul. Kordeckiego 20, Budynek B (w budynku są dostępne sale: K316, K317, K119, K225, K226).

B – ul. Bernardyńska 6/8 (sale B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7).