Aktualizacja z dnia 19.06.2020 r.


 

Szczegółowe informacje o terminach zajęć z częstotliwością “co dwa tygodnie (parzyste i nieparzyste)” zamieszczone są w planie udostępnionym na stronie USOSweb (dodatkowo proszę uzgadniać terminy z prowadzącymi).

 


 

Proszę obserwować ewentualne zmiany i komunikaty.

 

Skróty do planu:

Ć – ćwiczenia; W – wykład; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium dyplomowe

FIR-PS – Finanse i Rachunkowość, studia pierwszego stopnia

ZIP-PS – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia pierwszego stopnia

ZIP-DS – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia drugiego stopnia

ZA-PS – Zarządzanie, studia pierwszego stopnia

ZA-DS – Zarządzanie, studia drugiego stopnia

 

Seminarium dyplomowe:

Proszę uzgodnić dokładny termin oraz miejsce z prowadzącym seminarium.

Prosimy o zwracanie uwagi na numery zjazdów oraz godziny rozpoczęcia się zajęć, które znajdują się obok nazwy przedmiotu i nazwiska prowadzącego zajęcia. O ile nie ma na planie dodatkowych informacji, zajęcia odbywają się na ul. Fordońskiej 430.

Dziekanat czynny dla studentów niestacjonarnych w piątki zjazdowe w godz. 15:00-17:00 oraz soboty zjazdowe w godz. 8:00-12:00.

 


 

Prosimy obserwować ewentualne zmiany i komunikaty.

Legenda do planu:

C – ćwiczenia; W – wykład; L – laboratorium; P – projekt

F – ul. Kaliskiego 7, Fordon. Poszczególne sale wraz z nr budynku oznaczono przy opisie zajęć np. Fb3.2s200C – sala 200C w budnku 3.2 Fordon.

SJO – ul. Kaliskiego 7, Fordon, sale w Studium Języków Obcych, blok 2.5, 1 piętro.

A1.1 1.A – aula 1.A. ul. Kaliskiego 7, Fordon, bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności, skrzydło A.

K – ul. Kordeckiego 20, Budynek B (w budynku są dostępne sale: K316, K317, K119, K225, K226).

B – ul. Bernardyńska 6/8 (sale B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7).

Ostatnia zmiana planu – 02.04.2020 r.

Ostatnia zmiana planu – 10.03.2020 r.

Ostatnia zmiana planu – 19.06.2020 r.


 

Proszę obserwować ewentualne zmiany i komunikaty.

Prosimy o zwracanie uwagi na numery zjazdów oraz godziny rozpoczęcia się zajęć, które znajdują się obok nazwy przedmiotu i nazwiska prowadzącego zajęcia. O ile nie ma na planie dodatkowych informacji, zajęcia odbywają się na ul. Fordońskiej 430.

 

Dziekanat czynny dla studentów niestacjonarnych

w piątki zjazdowe w godz. 15:00-17:00 oraz

soboty zjazdowe w godz. 8:00-12:00.

Legenda do planu:

C – ćwiczenia; W – wykład; L – laboratorium; P – projekt

F – ul. Kaliskiego 7, Fordon. Poszczególne sale wraz z nr budynku oznaczono przy opisie zajęć np. Fb3.2s200C – sala 200C w budnku 3.2 Fordon.

SJO – ul. Kaliskiego 7, Fordon, sale w Studium Języków Obcych, blok 2.5, 1 piętro.

A1.1 1.A – aula 1.A. ul. Kaliskiego 7, Fordon, bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności, skrzydło A.

K – ul. Kordeckiego 20, Budynek B (w budynku są dostępne sale: K316, K317, K119, K225, K226).

B – ul. Bernardyńska 6/8 (sale B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7).