Samorząd Studencki

Zasady organizacji imprez studenckich na terenie Uniwersytetu
Zasady finansowania działalności samorządu studenckiego, samorządu doktorantów i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów UTP
Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Kontakt z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego samorzad.wz@utp.edu.pl

Monika Kanigowska
Przewodnicząca
Pierwszy delegat do URSS UTP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
VII semestr, 1 stopień
studia stacjonarne

Zdjęcie Pana Wojciecha Klis - członka Samorządu Studenckiego

Wojciech Kliś
Zastępca Przewodniczącej
Zarządzanie
3 rok, 1 stopień
studia stacjonarne
wojkli000@utp.edu.pl

Zdjęcie Pani Pauli Przyjemskiej - członka Samorządu Studenckiego

Paula Przyjemska
Sekretarz
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2 rok, 2 stopień
studia stacjonarne
pauprz004@utp.edu.pl

Zdjęcie Pani Róży Komosa - członka Samorządu Studenckiego

Róża Komosa
Członek WRSS WZ UTP
Finanse i Rachunkowość
3 rok, 1 stopień
studia stacjonarne

Zdjęcie Pani Anny Zielińskiej - członka Samorządu Studenckiego

Anna Zielińska
Członek WRSS WZ UTP
Drugi delegat do URSS UTP
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2 rok, 2 stopień
studia stacjonarne

Regulamin korzystania z pomieszczenia nr 03
 1. Osoby upoważnione do przebywania w pomieszczeniu – osoby z orzeczeniem o  stopniu  niepełnosprawności posiadające uprawnienia, Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, Sąd Koleżeński, Odwoławczy Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna.
 2. Osoby z orzeczeniem o  stopniu niepełnosprawności, członkowie WRSS, KR, SK oraz OSK mogą przebywać w pomieszczeniu maksymalnie z dwoma studentami towarzyszącymi.
 3. Klucz odbiera się w szatni po uprzednim wpisaniu się do zeszytu pobrań.
 4. Po wejściu do pomieszczenia i zauważeniu zniszczeń należy natychmiast zgłosić  do portierni i poprosić o odnotowanie.
 5. Osoba pobierająca klucz jest odpowiedzialna za wyposażanie i stan pomieszczenia.
 6. W czasie korzystania ze sprzętu komputerowego obowiązuje zakaz instalowania wszelakich gier i programów, chyba że są one niezbędne do celów dydaktycznych.
 7. Osoby korzystające ze sprzętu elektronicznego (Laptop, pamięci USB) wpisują to do zeszytu pobrań.
 8. Osoby korzystające z pomieszczenia  odpowiedzialne są  za ład i porządek.
 9. Przed opuszczeniem i zamknięciem pomieszczenia należy: zamknąć okna, wyłączyć sprzęt komputerowy, zgasić światło i zamknąć szafy.
Regulamin korzystania z pomieszczenia nr 05
 1. Osoby upoważnione do przebywania w pomieszczeniu – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, koła naukowe.
 2. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, członkowie kół naukowych mogą przebywać w pomieszczeniu maksymalnie z dwoma studentami towarzyszącymi.
 3. Klucz odbiera się w szatni po uprzednim wpisaniu się do zeszytu pobrań.
 4. Po wejściu do pomieszczenia i zauważeniu zniszczeń należy natychmiast zgłosić  do portierni i poprosić o odnotowanie.
 5. Osoba pobierająca klucz jest odpowiedzialna za wyposażanie i stan pomieszczenia.
 6. W czasie korzystania ze sprzętu komputerowego obowiązuje zakaz instalowania wszelakich gier i programów, chyba że są one niezbędne do celów dydaktycznych.
 7. Osoby korzystające ze sprzętu elektronicznego (Laptop, pamięci USB) wpisują to do zeszytu pobrań.
 8. Osoby korzystające z pomieszczenia odpowiedzialne są za ład i porządek.
 9. Przed opuszczeniem i zamknięciem pomieszczenia należy: zamknąć okna, wyłączyć sprzęt komputerowy, zgasić światło i zamknąć szafy.
Działalność WRSS

Wydziałową Rade Samorządu Studenckiego (WRSS) tworzą osoby wybrane do Samorządu w wyborach demokratycznych, które odbywają się co dwa lata na naszej uczelni. Do kompetencji WRSS należy:

 • reprezentowanie studentów Wydziału,
 • wybór Przewodniczącego, Vice-przewodniczącego oraz Sekretarza,
 • występowanie do władz Wydziału z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego·w stosunku do studentów łamiących normy życia studenckiego,
 • wybór delegata do URSS,
 • ogłaszanie referendum w sprawach ważnych dla środowiska studenckiego na szczeblu Wydziału,
 • wybór delegatów do Rady Wydziału,
 • wybór kandydatów do komisji, w których skład wchodzą studenci, działający na szczeblu Wydziału,
 • zawieszenie działalności organów Samorządu na szczeblu Wydziału,
 • odwoływanie członków WRSS,
 • organizacja imprez studenckich na szczeblu Wydziału w porozumieniu z władzami Wydziału.

WRSS organizuje spotkania regularnie raz w miesiącu, na których omawiane są bieżące tematy związane z wydziałem. Podczas spotkania obecni są także przedstawiciele SK, OSK, KR oraz prodziekan ds. Dydaktycznych i studenckich. Przedstawiciele URSS oraz RW podczas spotkania mają możliwość przekazania istotnych dla studentów informacji omawianych na innych spotkaniach. WRSS organizuje spotkania z przedstawicielami grup laboratoryjnych oraz starostami. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku akademickim – jedno w semestrze zimowym oraz jedno w semestrze letnim.

Studenci Wydziału mają możliwość zapoznać się z przedstawicielami za pośrednictwem strony internetowej wydziału oraz URSS. Poradę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas bezpośredniej rozmowy.

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego aktywnie współpracuje z biurem informacji i promocji Uniwersytetu – m.in. wolontariusze wspierają Uniwersytet Dziecięcy, Bydgoski Festiwal Nauki oraz inne uroczystości. Ponadto WRSS uczestniczyła, we współpracy z Wydziałowymi Kołami Naukowymi, w organizacji Drzwi Otwartych UTP.

Projekty studentów

Projekt I Uniwersyteckie Walentynki 14 luty 2020r.
plakat dotyczący Walentynek organizowanych przez Wydział Zarządzania UTP w 2020 r.
Galeria
Projekt Bajkowa Bydgoszcz

Bajkowa Bydgoszcz to inicjatywa studenta Wydziału Zarządzania Mikołaja Kwaska i dr inż. Małgorzaty Zajdel. Od 2013 roku pod taką nazwą odbywają się obchody Dnia Dziecka w Bydgoszczy. Impreza rozpoczyna się na Placu Wolności, skąd wyrusza Bajkowa Parada na Wyspę Młyńską. Uczestnicy parady są przebrani za rozmaite postaci z bajek. Na Wyspie Młyńskiej na uczestników czekają liczne zabawy, konkursy i występy.

Oficjalna strona wydarzenia:

https://www.facebook.com/BajkowaBydgoszcz

e-Bajkowa Bydgoszcz 07 czerwca 2020r.

W tym roku z powodu niefortunnego rozwoju sytuacji, niemożliwym było zorganizowanie Bajkowej Bydgoszczy jako rodzinnego spotkania na Wyspie Młyńskiej oraz barwnej parady w bajkowych strojach, która jak co roku rozpoczynała się od Placu Wolności.  Jednak UTP nie zapomina o najmłodszych nawet w czasach pandemii. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy wspólnie z młodymi studentami-pasjonatami z nowopowstającej Telewizji Uczelnianej przeniósł Bajkową… w przestrzeń cyfrową. Gdzie każdy Bydgoszczanin i nie tylko, mógł bezpiecznie obejrzeć i posłuchać piosenek  dla dzieci, zanurkować do Magicznego Świata Baniek i zatańczyć w latynoskich rytmach Zumby. A i Pszczółka Maja zatańczyła ku radości widzów, a towarzyszył jej Hans Christian Andersen. Niestety ze względu na wspomnianą sytuację, także wydziały uniwersytetu, ze względów bezpieczeństwa, nie mogły wspomóc wysiłek organizatorów, tak jak czyniły to do tej pory.

Zaproszenie do wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=HeimtXtkyBY

E-Bajkowa Bydgoszcz:

https://www.youtube.com/watch?v=Q8o53sjjk7M

Poster akcji Bajkowa Bydgoszcz VII
Dotknij Księżyc
O projekcie

Termin imprezy: 24.04.2015 (piątek) godz. 19:00-22:00

Bydgoszcz – Wyspa Młyńska

Projekt „Dotknij Księżyc”  rozpoczyna cykl plenerowych imprez naukowych i kulturalnych, rozwijając jednocześnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanie astronomią, która jest królową nauk. Ponadto celowym jest wyeksponowanie regionu kujawsko-pomorskiego jako Astro-Regionu  w kraju oraz  promocja nowo powstałych Astro Baz, a także uwrażliwienie młodzieży na piękno Wszechświata i poznanie praw nim rządzących. Planujemy, aby w tym wydarzeniu wzięła udział młodzież szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, studenci  oraz mieszkańcy Bydgoszczy.

W trakcie trwania imprezy będzie możliwość m.in. obejrzenia pokazu na telebimie najpiękniejszych zdjęć obiektów nocnego nieba, obserwacji Księżyca przez teleskopy, lunety i lornetki, dotknięcia meteorytu Morasko oraz  wysłuchania  prelekcji przy dźwiękach muzyki  i innych atrakcji!.

Wydarzenie będzie prowadzone przez redaktora Radia PIK Pana Piotra Majewskiego. Imprezę zakończy koncert Przemysława Rudzia. Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, JM Rektora UTP oraz  patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego. W projekt będą zaangażowani wolontariusze.

Konkurs

W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowany wspólnie z Wydziałem Edukacji i Sportu konkurs plastyczny pt: ”Dotknij księżyc” jako przedsięwzięcie edukacyjne  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, a w dniu imprezy rozdane zostaną nagrody.

Partnerzy

Softeam Sp. z o.o.
http://www.softeam.pl/

Bank Spółdzielczy w Koronowie
http://www.bskoronowo.com.pl/

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
http://www.pesa.pl/index.php/pl/

Agencja Reklamowa Remedia
http://www.remedia.pl/

Projekt „Dotknij Księżyc” został objęty patronatem:

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomosrkiego Piotra Całbeckiego

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego

http://www.bydgoszcz.pl/

Konkursy dla studentów

Koła naukowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe EuroProjekt

Zakres wybranych działań Międzywydziałowego Koła Naukowego EuroProjekt:

 • Badania w zakresie zarządzania ryzykiem w procesie wdrażania projektu w firmie „Pojazdy Szynowe PESA S.A. Bydgoszcz” – „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESIE WDRAŻANIA PROJEKTU – STUDIUM PROJEKTU „TRAMWAJ 120Na SWING”.
 • Badania w zakresie identyfikacji przyczyn występowania „białych plam” w województwie kujawsko – pomorskim w aspekcie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w drugim okresie budżetowania na lata 2007 – 2013.
 • Diagnoza Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07 – 13) oraz Mapy Dotacji UE, w których gromadzone są informacje dotyczące wszystkich projektów finansowanych z udziałem funduszy unijnych w Polsce.
 • Realizacja projektu pn. „Społeczna Odpowiedzialność biznesu- perspektywą przyszłości”, który został dofinansowany w ramach Programu Grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu i objęty Patronatem Rektora UTP. Projekt obejmował organizację warsztatów oraz konferencję.
 • Realizacja projektu pn. „Wspólna szansa – społeczna odpowiedzialność biznesu”, który został dofinansowany w ramach Programu Grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu i objęty Patronatem Rektora UTP. Projekt obejmował organizację warsztatów, happeningu oraz konferencję.
 • Pozyskiwanie wiedzy z zakresu przygotowania m.in. projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla studentów oraz innych źródeł finansowania.
 • Pozyskiwanie granów w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • Nabywanie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami.
 • Organizacja Projektu Bajkowa Bydgoszcz od 2013 r.
 • Organizacja projektów pn.”Stawiam na Bydgoszcz” oraz „Dotknij księżyc”
 • Organizacja I Uniwersyteckich Walentynek pn. „Zakochaj się”
 • Udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Współpraca przy redagowaniu gazety wydziałowej WuZetki.
Akademia Postępu
O Akademii Postępu

Students Academy of Progress jest młodym, prężnie rozwijającym się kołem naukowym. Mimo iż na uczelni działa dopiero od 2008 roku, to podejmuje się realizacji wielu projektów.  Dla studentów jest szansą na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu, realizacje ciekawych badań, poznanie interesujących osób oraz po prostu na dobrą zabawę.  Dba, by uczelnia była dla studenta czymś więcej niż miejscem standardowych zajęć.

Do tej pory zakończyliśmy dwa projekty: MSDN oraz Live@Edu. MSDN polegał na udostępnieniu studentom WZ darmowego oprogramowania firmy Microsoft, między innymi Windows: XP, Vista, 7; Access 2007. Zanotowaliśmy 177 pobrań programów. W wyniku projektu Live@Edu studenci Akademii Postępu (po wcześniejszym przeszkoleniu przez pracownika Microsoftu) założyli konta i przeszkolili około 300 studentów Wydziału Zarządzania z korzystania ze specjalnego programu polepszającego komunikację pomiędzy studentami.

W myśl naszej głównej zasady „by uczelnia była dla studenta czymś więcej niż miejscem standardowych zajęć” staramy się rozwijać przedsięwzięcia mające na celu integrację studentów, promowanie nauki w niekonwencjonalny sposób oraz promocję wydziału i uczelni. Wydarzenia, w których organizacji corocznie pomagają członkowie naszego koła wymieniamy poniżej.

 • Bydgoski Festiwal Nauki,
 • Uniwersytet Dziecięcy,
 • Drzwi Otwarte Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, stoisko Wydziału Zarządzania,
 • Wigilia Wydziałowa Wydziału Zarządzania
Członkowie

dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska – Opiekun – malgorzata.michalcewicz-kaniowska@utp.edu.pl

Widawski Dawid – Przewodniczący – widawski.dawid@outlook.com

Weronika Ręba – Z-ca Przewodniczącego

Kuklińska Monika – Skarbnik, Sekretarz

Olszewski Damian – Członek

Tuchółka Marta – Członek

Cieśla Hubert – Członek

Szczepaniak Anna – Członek

Statut Koła Naukowego

Status Koła Naukowego „Studencka Akademia Postępu” działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Nazwa i siedziba Koła

§ 1.

 • Koło Naukowe „Studencka Akademia Postępu” przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 • Siedziba Koła mieści się na w/w Wydziale, ul Prof. S. Kaliskiego 7 (od stycznia 2012, ul. Fordońska 430).

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2.

 • Pozyskiwanie wiedzy z zakresu informatyki i jej zastosowaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Nowe technologie informacyjne
 • Innowacyjność, jako atut w walce z konkurencją.
 • Nabywanie praktycznych umiejętności i zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami.
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania współpracy z różnymi instytucjami i przedsiębiorcami w celu dokonywania porównań i uzyskania obrazu stosowanych technik informatycznych w poszczególnych przedsiębiorstwach.
 • Propagowanie Dobrych Praktyk.
 • Nabywanie umiejętności prezentacji materiału badawczego i opracowywanie wyników.
 • Prezentowanie wyników działalności Koła w Biuletynie UTP i na stronie internetowej.

§ 3.

Koło będzie realizować swoje cele poprzez:

 • Cykliczne spotkania.
 • Organizowanie i udział w obozach naukowych, szkoleniach, konferencjach, seminariach krajowych i zagranicznych, spotkaniach ze specjalistami.
 • Udział w pracach badawczych.
 • Włączanie się w realizację projektów Unijnych.
 • Podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami i przedsiębiorcami, także w formie praktyk zawodowych.
 • Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi, w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Członkostwo

§ 4.

Członkiem Koła może być student Uniwersytetu Technologiczni- Przyrodniczego.

Nabycie Członkostwa następuje wskutek uchwały Zarządu Koła.

Samoistne wygaśnięcie Członkostwa następuje z chwilą ukończenia studiów.

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków Koła na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła na wniosek Zarządu Koła, wskutek nie wywiązywania się przez Członka z jego obowiązków określonych w niniejszym statucie. Członkostwo ustaje, także w przypadku dobrowolnej rezygnacji w formie pisemnej złożonej Zarządowi Koła oraz Opiekunowi

Prawa i obowiązki członków Koła

§ 5.

Członek Koła posiada prawo:

 • Wybierać i być wybieranym do władz Koła.
 • Zgłaszać własne propozycje dotyczących działalności Koła.
 • Korzystać z fachowej pomocy Opiekuna Koła Naukowego oraz innych pracowników Wydziału Zarządzania wskazanych przez Opiekuna.
 • Brać czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło.

Członek koła zobowiązany jest do:

 • Przestrzegania postanowień statutu.
 • Czynnego udziału w działalności Koła.
 • Wywiązywania się ze zobowiązań związanych z działalnością Koła.
 • Uczestniczenia w zebraniach Koła.
 • Dbania o dobrą opinię Koła.

Władze Koła, zakres kompetencji, sposób powoływania i czas kadencji 

§ 6.

Władze Koła stanowi Zarząd Koła w składzie:

 • Przewodniczący
 • Wiceprzewodniczący
 • Skarbnik

Zakres kompetencji:

 • Przewodniczący inspiruje całokształt działalności Koła, czuwa nad realizacją planu pracy oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
 • Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązku Przewodniczącego podczas jego nieobecności oraz pomaga mu wykonywać jego zadania.
 • Sekretarz prowadzi dokumentację działalności Koła.

Sposób powoływania władz:

 • Władze Koła są wybierane na Walnym Zebraniu Członków, przy obecności przynajmniej 2/3 stanu osobowego Koła.
 • Termin walnego zebrania ustalany jest przez Zarząd ustępujący lub na wniosek 1/3 Członków. Wybory są tajne. Kandydat do władz koła zostaje wybrany jeżeli uzyska 50%+1 głosów ważnych.
 • W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy Członkowie.
 • Czas trwania kadencji Władz Koła określa się na 2 lata.
 • Zarząd Koła ściśle współpracuje z Opiekunem Koła, który nadzoruje działalność badawczą i gospodarkę finansową Koła oraz służy radą i pomocą w realizacji wszystkich zamierzeń Koła.

Działalność finansowa Koła 

§7.

Źródła finansowania działalności Koła:

 • Budżet Uczelni.
 • Dotacje Instytucji państwowych.
 • Składki.
 • Sponsorzy.

Rozliczenie działalności finansowej koła:

 • Gospodarka finansowa opiera się na przepisach finansowych obowiązujących w instytucjach państwowych, bądź innych organizacjach finansujących działalność Koła.
 • Decyzję o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych Kołu Naukowemu podejmuje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem. Wszelkie wydatki są zatwierdzane przez Opiekuna Koła.

Tryb uchwalania statutu i jego zmian

§8.

 • Statut jest uchwalany na Walnym Zebraniu podczas dyskusji Członków wraz z Opiekunem Koła.
 • Decyzję o zmianie regulaminu Koła podejmuje Walne Zebranie Członków w wyniku głosowania i uzyskania większości głosów ważnych, na wniosek Zarządu Koła w porozumieniu z Opiekunem.

Warunki i sposób rozwiązywania Koła

§9.

Koło naukowe może być rozwiązane:

 • na podstawie uchwały Koła na Walnym Zebraniu przy obecności przynajmniej 75%
 • Członków w wyniku głosowania i uzyskania 75% głosów ważnych. Przy równoczesnej
 • akceptacji Opiekuna Koła.
 • Przez Rektora UTP.

Postanowienia końcowe 

§10.

Działalność Koła Naukowego jest integralną częścią procesu dydaktycznego Uczelni i jest realizowana w oparciu o kadrę naukową i bazę materialną UTP w Bydgoszczy.

Działalność

W zbliżającym się roku akademickim koło naukowe Akademia Postępu ma następujące plany:

 • Czynny udział w życiu Uczelni (Drzwi Otwarte, Uniwersytet Dziecięcy itp.),
 • Organizowanie imprez integracyjnych na wydziale zarządzania,
 • Rozwijanie zainteresowań członków koła,
 • Reprezentowanie Uczelni na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi.
Media

Studenckie Koło Naukowe Akademia Postępu dokłada wszelkich starań, by wydarzenia odbywająca się na naszej uczelni były należycie udokumentowane. Poniżej znajdziecie zdjęcia oraz filmy z wielu imprez (takich jak Drzwi Otwarte, Uniwersytet Dziecięcy, Wigilia Wydziałowa) oraz materiały promujące Wydział Zarządzania.

Fotorelacje dostępne w zakładce zdjęcia, na naszym profilu, na facebook’u!

Filmy dostępne na naszym profilu na YouTube!

Rynek Finansowy

Koło Naukowe Rynku Finansowego zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi segmentów rynku finansowego, tj:

 • rynku kapitałowego,
 • rynku walutowego,
 • rynku instrumentów pochodnych,
 • rynku pieniężnego (bankowego).

Zrzesza studentów, którzy pragną zgłębiać wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska.

Działalność Członków Koła polega na:

 • Aktywnym uczestnictwie w spotkaniach oraz inicjatywach mających na celu poszerzanie wiedzy z zasad funkcjonowania rynku finansowego,
 • Prezentowaniu i wygłaszaniu zagadnień dotyczących rynku kapitałowego, rynku walutowego, rynku instrumentów pochodnych i rynku pieniężnego (bankowego),
 • Aktywnym udziale w konferencjach, seminariach, szkoleniach dotyczących rynku finansowego,
 • Publikowaniu· artykułów naukowych,
 • Reprezentowaniu UTP w imprezach akademickich np. „Drzwi Otwarte”, „BFN”, „Dotknij Księżyc”, „Bajkowa Bydgoszcz”,
 • Współpracy z innymi Kołami Naukowymi,
 • Promowaniu UTP i Koło Naukowego poza murami Uczelni,
 • Organizowaniu zamawianych wykładów o tematyce związanej z rynkiem finansowym,
 • Odbywaniu wizyt studyjnych w instytucjach rynku finansowego.

Aktualnie Koło Naukowe Rynku Finansowego zrzesza 20 studentów Wydziału Zarządzania. W skład zarządu Koła wchodzą:

Przewodniczący: Aleksandra Masiakowska

Z–ca przewodniczącego: Sylwia Kurdzielewicz

Sekretarz: Paulina Cacałowska

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem Koła dr Grażyną Owczarczyk-Szpakowską, mail: gszpakowska@op.pl.

Secretum Servantum

Interesujesz się psychologią człowieka? Chcesz posiąść umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w przyszłej pracy inżyniera-kierownika? Świetnie! To koło powstało właśnie w tym celu. Będziemy zajmować się szeroko pojętą tematyką psychologii stosowanej potrzebną w pracy zawodowej. Dołącz do nas, a razem z nami pozyskasz wiedzę, dzięki której rozwiniesz swoje zdolności, zainteresowania oraz potencjał.

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, odwiedź naszą stronę:

http://www.wix.com/secretumservantum/utp

Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów

Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów (KNOK) działa przy Katedrze Ekonomii i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy.

Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Anna Murawska.

Członkowie koła realizują następujące cele i zadania:

 • pogłębiają wiedzę związaną z tematyką odpowiedzialnej i zrównoważonej konsumpcji oraz poznają nowe trendy w zachowaniach konsumentów,
 • dbają o ochronę środowiska i promują zdrowy i proekologiczny styl życia,
 • biorą czynny udział w życiu Uczelni (Drzwi Otwarte, Uniwersytet Dziecięcy itp.),
 • promują Wydział i Uczelnię poprzez organizowanie konkursów kierowanych do uczniów szkół średnich o tematyce odpowiedzialnej i zrównoważonej konsumpcji,
 • reprezentują Wydział i Uczelnię na seminariach, warsztatach oraz konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • poszerzają wiedzę i kontakty poprzez organizowanie wizyt w przedsiębiorstwach oraz spotkań z przedstawicielami praktyki gospodarczej,
 • rozwijają zainteresowania członków koła.

W roku akademickim 2018/2019 koło zrzesza 14 studentów Wydziału Zarządzania:

 1. Jakub Biegała – przewodniczący i założyciel koła
 2. Aleksandra Klimko – v-ce przewodnicząca
 3. Zuzanna Kobylańska – sekretarz
 4. Małgorzata Woźna – skarbnik
 5. Marcelina Lach – członek
 6. Edyta Wendland – członek
 7. Katarzyna Dysarz – członek
 8. Anna Kurdelska – członek
 9. Karolina Majdan – członek
 10. Wojciech Wojtala – członek
 11. Natalia Leśniewska – członek
 12. Sandra Jendrzejewska – członek
 13. Elżbieta Przekwas – członek
 14. Marcin Markiewicz – członek.

Wszystkich zainteresowanych braniem czynnego udziału w życiu koła od roku akademickiego 2019/2020 prosimy o kontakt z opiekunem koła dr inż. Anną Murawską (anna.murawska@utp.edu.pl, pokój 105 (parter).

Koło Naukowe Marketingu i Reklamy
EkoSzansa

Gazetka studencka WuZetka

W czerwcu 2010 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma WuZetka przygotowany w całości przez studentów Wydziału Zarządzania UTP. To pierwsze tego typu studencka inicjatywa w historii naszej Uczelni. W inauguracyjnym numerze poświęcono wiele miejsca programowi Erasmus, dylematowi, jak dokonać odpowiedniego wyboru przy kupnie laptopa, temu, jak się uczyć, naming rights, o kalendarium imprez kulturalnych oraz realizacji projektu Akademii e-podpisu. W numerze został zamieszczony wywiad z dr inż. Małgorzatą Zajdel – Prodziekanem ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Zarządzania UTP.

Z najnowszymi numerami czasopisma można zapoznać się poniżej. Miłej lektury!