Tematy i obszary prac dyplomowych

Problematyka badawcza oraz propozycje tematów prac do dyplomowania dla kierunku Zarządzanie
Problematyka badawcza oraz propozycje tematów prac do dyplomowania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Problematyka badawcza oraz propozycje tematów prac do dyplomowania dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Plagiat

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym wprowadzono zasady postępowania w celu weryfikacji oryginalności pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora:

Druki do pobrania

Deklaracje tematu pracy dyplomowej studia stacjonarne i niestacjonarne 2018/19, 2019/20
Finanase i rachunkowość
Zarządzanie I stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia
Dokumenty potrzebne do przygotowania pracy i złożenia jej w Dziekanacie
Deklaracje tematu pracy dyplomowej 2015/2016 oraz 2016/2017
Deklaracje tematu pracy dyplomowej 2013/2014 oraz 2014/2015

Suplement

Studenci, którzy byli członkami kół naukowych, udzielali się w Samorządzie i organizacjach studenckich, mieli osiągnięcia w sporcie akademickim lub wybitne osiągnięcia w nauce mogą złożyć w Dziekanacie (w dniu obrony) druk z dodatkowymi informacjami do suplementu wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje.

Zagadnienia na egzaminy

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN INŻYNIERSKI

Zaktualizowano zagadnienia na egzamin inżynierski rok akademicki 2019/2020 na kierunku ZiIP

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia realizowane według planu studiów nr VII

obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI