prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk

Profesor

ul. Fordońska 430
pokój: 107
telefon: 52 340 88 75
e-mail: s.kaczmarczyk@utp.edu.pl

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Gdański 1973r

Problematyka badawcza

 • badania marketingowe
 • metodyka badań naukowych
 • jakościowe badania marketingowe,
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • komunikacja marketingowa,
 • systemy wizualnej identyfikacji przedsiębiorstwa,
 • zastosowania badań marketingowych

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 1973-1975 – praca w zawodzie handlowca w PHZ “Baltona” w Gdyni,
 • 1975-2000 – praca naukowo-badawcza i dydaktyczna na YG w Sopocie,
 • 1990-1991 – kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego w Instytucie Handlu Zagraniczneglo UG,
 • 1990-1993 – zastępca ds naukowych Dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego UG,
 • 1990-2005 – dyrektor i wspólnik firmy badawczo-doradczej Instytut Usług Marketingowych “Eurotest” w Gdańsku,
 • 1997-2016 – praca naukowo-badawcza i dydaktyczna na UMK w Toruniu,
 • 1998-2016 – kierownik Katedry Marketingu i Handlu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu,
 • 1989-1996 – doradca i szkoleniowiec w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku,
 • 1994-2016 – praca (głównie edukacyjna) z przerwami na kliku uczelniach publicznych i prywatnych, w tym Akademia Morska w Gdyni, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku,

Publikacje pracownika

A) Książki

 • 1) Badania marketingowe. Metody i techniki, wyd. 3, PWE, Warszawa 2002,
 • 2) Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie      przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007,
 • 3) Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarzadcze i systemowe z przykładami, ODDK,      Gdańsk  2008 (współautor R.Pałgan),
 • 4) Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, wyd.4, PWE, Warszawa 2014.

B) Współatorstwo książek (wybrane)

 • 1) Metody badania skuteczności i efektywności reklamy, [w:] Komunikacja marketetingowa, red. M.Rydel, ODDK, Gdańsk 2001,
 • 2) Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, red. K.Andruszkiewicz, TNOiK, Toruń 2011,
 • 3) Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian, tom 1, raport z badania, red. S.Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2002, (redakcja i współautorstwo),
 • 4) Przedmiot badań naukowych w dyscyplinie “nauka o marketingu”, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, red. S.Figiel, PWE, Warszawa 2010,
 • 5) Wielkie zbiory danych w badaniach marketingowych, [w:] Metody badań marketingowych.
 • Modelowanie, technologia, wizualizacja, red. A.Grześkowiak i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2016.

C) Ważniejsze artykuły naukowe

 • 1) Zarys metodyki prac doktorskich i habilitacyjnych, “Pieniądze i Więź”, nr1, wiosna 2006,
 • 2) Nowe instrumenty w działaniach marketingowych, “Handel Wewnętrzny”, październik 2006,
 • 3) Produkty marketingowe jako wynik pracy specjalistów ds. marketingu, “Handel Wewnętrzny”, czerwiec  2009,
 • 4) Kształtowanie produktu w polskich przedsiębiorstwach, “Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2011,
 • 5) Kryteria podziału badań marketingowych na ilościowe i jakościowe, “Handel Wewnętrzny”, styczeń-luty 2014,
 • 6) Marketing in Polish Enterprises – Mazowieckie Voivodship and Beyond, “Annals of Marketing Management & Economics”, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, vol. 1, no 2, 2015,
 • 7) System nowego marketingu w świetle krytyki jego podstawowego paradygmatu, “Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2016,
 • 8) Wstępne etapy badań marek towarowych produktów regionalnych, ‘Marketing i Rynek”, nr 10/2017.
Skład katedry