prof. dr hab. Robert Karaszewski

Profesor Uczelni,
Kierownik Katedry

ul. Fordońska 430
pokój: 205
telefon: 52 340 88 67
e-mail: robert.karaszewski@utp.edu.pl

Wykształcenie

1994

licencjat – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

1996

magisterium – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

1998

doktorat – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

2003

habilitacja – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Problematyka badawcza

 • Przywództwo w dobie globalnego zarządzania,
 • Zarządzanie jakością,
 • Doskonałość biznesowa i pozytywny potencjał przedsiębiorstwa.

Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami na tle wyzwań  konkurencyjności i innowacyjności

Badania statutowe

2016-2020

Kierownik

 

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem na tle wyzwań zrównoważonego rozwoju

badania statutowe

2013-2015

Kierownik

 

Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w obliczu globalnych szans i zagrożeń

badania statutowe

2010-2012

Kierownik

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 1995-1996 – asystent stażysta – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • 1996-1999 – asystent – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • 1999-2005 – adiunkt – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • 2000- – dyrektor programu Executive MBA – Dominican University, Chicago, USA
 • 2004- – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2006-2007 – kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2006- – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2007- – kierownik Katedry Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Realizacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

 • koordynator projektu SPORZL/2.3a-2-04-020/0052 – Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration – Europejski Fundusz Społeczny – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Priorytet Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy – Działanie Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki – Schemat Doskonalenie Umiejętności i Kwalifikacji Kadr.
 • koordynator projektu SPORZL/2.3a-3-04-022/0002 – Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration II– Europejski Fundusz Społeczny – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Priorytet Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy – Działanie Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki – Schemat Doskonalenie Umiejętności i Kwalifikacji Kadr.
 • koordynator nadzoru merytorycznego – Projekt konsultingowo-szkoleniowy „Europejskie standardy zarządzania instytucjami rynku pracy dla kadr kierowniczych” – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Działanie 1.1 Rozwój i Modernizacja Instrumentów i Instytucji Rynku Pracy.

Działalność charytatywna:

 • uczestnictwo i współorganizacja akacji charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • organizacja Uniwersyteckich Koncertów Charytatywnych w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 – łączna liczba uczestników ok. 5000 osób.

Członkostwo i stanowiska w organizacjach:

 • American Society for Quality – Senior Member – USA,
 • Literati Club – Wielka Brytania,
 • The TQM Magazine Editorial Advisory Board Member,
 • Knowledge Management Professional Society (KMPro) – USA,
 • Knowledge Management Society (KMPro) Poland Chapter – President od 10.2006,
 • International Leadership Association ILA – (University of Maryland – USA).

Publikacje pracownika

 1. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Situation-dependent leadership model and leadership styles expected by employees: the Polish case, Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, Saint-Petersburg State University of Economics, St.Petersburg, Russia, 14-15 April 2016, ACPI, s.  84-92;
 2. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Brand management in a situation of an economic crisis: methods of strengthening the brand value in the scope of emerging markets, Asia Pacific Journal of Marketing and Management, Vol. 28, Issue 4, 2016, s. 743-758;
 3. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym: rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy, Przegląd Organizacji, , 2016, s. ;
 4. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, Proceedings of the 10th International Management Conference: “Challenges of Modern Management”, 3-4 November 2016, Bucharest, Romania, s. ;
 5. Rafał Drewniak, Robert Karaszewski, Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies, Review of International Comparative Management / Revista de Management Comparat International, Dec2016, Vol. 17 Issue 5, p432-445. 14p.;
 6. Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska, Ewolucja przywództwa – kierunki, trendy, wyzwania, Dom Organizatora, Toruń, 2016;
 7. Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska, Przywództwo w biznesie, Dom Organizatora, Toruń, 2016;
 8. Robert Karaszewski, Małgorzata Gotowska, Grzegorz Hoppe, Współczesne trendy w innowacjach społecznych, „Konsumpcja i Rozwój”, 4/2016, s. 25-36.
Skład katedry