mgr Małgorzata Grzeszczak

Asystent

ul. Fordońska 430
pokój: 213
tel. 52 340 88 64
e-mail: malgorzata.grzeszczak@utp.edu.pl

Wykształcenie

2000

inżynier, specjalność: Zarządzanie i Marketing w Organizacji Gospodarczej

instytucja: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział: Budownictwa i Inżynierii Środowiska

2003

magister, kierunek: Finanse i Bankowość

instytucja: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Problematyka badawcza

 • Rachunkowość finansowa;
 • Rachunkowość zarządcza;
 • Rachunkowość sektora MŚP;
 • Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w procesie zarządzania;
 • Zastosowanie systemów informatycznych w rachunkowości.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Doświadczenie zawodowe:

08.2000 – 12.2000 Bank Pekao S.A. Wydział Sprzedaży

05.2001 – 08.2004 Bank  BPH S.A. – Doradca Klienta – specjalista ds. finansowania  nieruchomości

09.2004-08.2008  Szkoła Policealna  Organizacji i Zarządzania w Bydgoszczy – nauczyciel przedmiotów zawodowych: zarządzanie i marketing, finanse, rachunkowość i analiza ekonomiczna, statystyka

09.2008 – 09.2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych:  rachunkowość finansowa, pracownia rachunkowości i analizy finansowej

10.2019 – asystent Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi

Pozostałe doświadczenia

Prowadzenie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych, w ramach kwalifikacji:

A.36 – Prowadzenie rachunkowości,

A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Realizacja projektów unijnych:

 • 2011/2012 projekt „Zawodowe horyzonty 3” –  „Moja firma moja szansa”’  „Excel dla ekonomistów”
 • 2012/2013 projekt „Zawodowe horyzonty 4” – „Moja firma moja szansa”, „Excel dla ekonomistów”
 • 2014/2015 projekt „Zawodowe horyzonty 5” – „Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.36. prowadzenie rachunkowości”
 • 2017 projekt „Akcja Kwalifikacja” – „Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.36. prowadzenie rachunkowości”
 • 2018 projekt „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”- „Rachunkowość finansowa
  w programie Rewizor GT.

Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości – A Member of JA Worldwide – realizacja programów: „Moje finanse”, „Zarządzanie firmą”.

Członkostwo w stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Ukończone kursy i szkolenia

Studia podyplomowe:

2011 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Informatyka i Technologia Informacyjna

2007  – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii: studia doktoranckie

Kursy i szkolenia zawodowe:

2004 – Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny – Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji    Nauczycieli

2009–Uprawnienia egzaminatora w zakresie kwalifikacji A.35 Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji, A.36 Prowadzanie rachunkowości – nadane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku

2011 – Excel w zarządzaniu – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, projekt: Nowa wiedza – Nowe kompetencje,

2011 – Kreatywne myślenie – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, projekt: Nowa wiedza – Nowe kompetencje

2012 – uczestnictwo w Programie Doskonalenia Zawodowego w Przedsiębiorstwach –Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, w ramach projektu „Doskonały praktyk”

2012 – udział w projekcie Szkoła Nowych Technologii Microsoft: sprawdzian w sieci, prezentacja w chmurze

2013 – Gratyfikant GT – poziom zaawansowany – WW System Bydgoszcz, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Partnerów InsERT

2013 – Administracja systemem InsERT GT – WW System Bydgoszcz, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Partnerów InsERT

2014 – Rachmistrz GT – WW System Bydgoszcz, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Partnerów InsERT

2015 – szkolenie program Płatnik – Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR

2017 – Excel  zawansowany dla księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy

Publikacje pracownika

Grzeszczak M., Zatrudnienie w sektorze MSP determinantem rozwoju gospodarki lokalnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: “Organizacja i Zarządzanie” Zeszyt 129/2018, Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Stan – trendy – strategie (ISNN 1641-3466).

Grzeszczak M., Księgowy – zawód przyszłości, Format 2.0, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 03/2019 (ISSN 2081-0148).

Skład katedry