mgr inż. Małgorzata Słomion

Asystent

Linkedin

ul. Fordońska 430
pokój: 214
telefon: 52 340 88 69
e-mail: malgorzata.slomion@utp.edu.pl

Wykształcenie

2010 - 2014

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Techniczny Doradca Medyczny

Studia stacjonarne I stopnia,

Tytuł: Inżynier

2014 – 2016

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, specjalizacja: Inżynieria telemedyczna

Studia stacjonarne II stopnia,

Tytuł: Magister inżynier

2016 – obecnie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn

Studia stacjonarne III stopnia

Problematyka badawcza

Obszar naukowy: Nauki Techniczne
Dziedziny naukowe: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, mechanika, inżynieria materiałowa
Specjalności naukowe: biomechanika, inżynieria powierzchni, tribologia, eksploatacja, diagnostyka
Obszar zainteresowań: §  badanie oraz analiza zachodzących zmian w materiałach pod wpływem warunków pracy (tarcie, oddziaływanie wymuszeń zewnętrznych, oddziaływanie środowiska),

§  zastosowanie technik ortodontycznych w leczeniu wad zgryzu aparatami stałymi,

§  ocena cech (oraz ich zmian) elementów stałych aparatów ortodontycznych wykonanych z różnych materiałów, stosowanych w leczeniu różnych klas zgryzowych, w aspekcie warunków pracy (tarcie, oddziaływanie wymuszeń zewnętrznych, oddziaływanie środowiska),

§  zagadnienia (teoretyczne i praktyczne) dotyczące projektowania i optymalizacji procesów technologicznych.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

2018 – obecnie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Asystent, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Zarządzania

 

2017 – 2018

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Export Specialist

 

2017

Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o.

Specjalista ds. Sprzedaży

 

2016

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Inspektor ds. Aparatury medycznej

Publikacje pracownika

  1. Strzelecki P., Mazurkiewicz A., Musiał J., Tomaszewski T., Słomion M.: Fatigue Life for Different Stress Concentration Factors for Stainless Steel 1.4301. Materials 12/2019, pp. 1-9.
  2. Słomion M., Matuszewski M., Styp-Rekowski M.: The analysis of selected functional characteristics of temporary restorative materials used in conservative dentistry. Triblogia 5/2018, s. 101-108.
  3. Matuszewski M., Słomion M., Mazurkiewicz A., Yu. Pimenov D.: Mathematical models of changes in the surface layer of frictional pairs as a tool to optimize the wear proces. Matec Web of Conferences 182/2018, pp. 1-7.
  4. Matuszewski M., Słomion M., Musiał J., Bustilo A.: Application of surface frequency functions to assess the state of the kinematic pair elements. Matec Web of Conferences 182/2018, pp. 1-9.
  5. Małek T., Słomion M., Mazurkiewicz A.: Effects of trabecular bone structure on its fatigue life in test with stepwise increasing amplitude. Engineering Mechanics 24/2018, pp. 541-544.
Skład katedry