dr inż. Katarzyna Radecka

Asystent

ul. Fordońska 430
pokój: 214
telefon: 52 340 88 69
e-mail: katarzyna.woznicka@utp.edu.pl

Wykształcenie

2003-2008

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność Biotechnologia, studia stacjonarne, dyplom magistra inżyniera

2005 – 2009

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, kierunek Towaroznawstwo, specjalność Kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej, dyplom inżyniera

2010-2011

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, specjalność Studia Menedżerskie, dyplom ukończenia studiów podyplomowych

2012-2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, specjalność Zarządzanie Systemami Logistycznymi, dyplom ukończenia studiów podyplomowych

2015–2016

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, specjalność Zarządzanie Produkcją, dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Problematyka badawcza

  • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • Systemy komputerowego wspomagania zarządzania.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

  • Od 09.2011 Asystent w Katedrze Inżynierii Zarządzania UTP w Bydgoszczy
  • 05.2009-09.2011 Asystent w Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o. w Bydgoszczy
Skład katedry