mgr inż. Justyna Śpiewak

Asystent

ul. Fordońska 430
pokój: 213
telefon: 52 340 88 64
e-mail: justyna.spiewak@utp.edu.pl

Wykształcenie

Tytuł zawodowy inżyniera

Wydział Rolniczy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Marketing i zarządzanie gospodarką żywnościową

Tytuł zawodowy magistra

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Problematyka badawcza

 • rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów działań
 • controlling
 • zastosowanie Excel w zarządzaniu i kształceniu
 • systemy komputerowego wspomagania zarządzania

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • Od 2016 – Asystent w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu
 • Od 09.2011 – Asystent w Katedrze Inżynierii Zarządzania UTP w Bydgoszczy
 • 02.2009-08.2011 – Asystent w Dziale Centrum Logistycznego i Magazynów we FRoSTA sp. z o.o.

Publikacje pracownika

 1. Śpiewak (2018) Application of Spreadsheet to Education Process. Opinions of Students of the Faculty of Management, The UTP University of Science and Technology, ICERI2018 Proceedings, 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain. 12-14 November, Pp. 8854-8861.
 2. J. Śpiewak (2018) Higher Education Tuition Fees. Insights From Poland, ICERI2018 Proceedings, 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain. 12-14 November, Pp. 8873-8879.
 3. J. Śpiewak (2019) Remuneration as the Key Factor Affecting the Education Costs at Polish Schools of Higher Education, In: 34th International Business Information Management Association Conference (ISBN: 978-0-9998551-3-3), 13-14 November 2019 Madrid, Spain; International Business Information Management Association, IBIMA, 2019. p. 9603-9611;
 4. J. Śpiewak (2019) Cost Calculation in Public Higher Education Institutions in Poland, In: 34th International Business Information Management Association Conference (ISBN: 978-0-9998551-3-3), 13-14 November 2019 Madrid, Spain; International Business Information Management Association, IBIMA, 2019.
 5. Śpiewak, A. Januszewski, C. Graul, Concept of the academic programs evaluation system for the university of science and technology in Bydgoszcz.EDULEARN 2015Proceedings, ISBN: 978-84-606-8243-1, 2015, pp. 7297-7304.
 6. Januszewski, J. Śpiewak,Students’ scientific studies of controlling as an essential part of educating managers. EDULEARN 2015Proceedings, ISBN: 978-84-606-8243-1, 2015, pp. 4172-4178.
 7. Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności kanałów dystrybucji na przykładzie drukarni, Logistyka 3/2015, CD 2, 2015, s. 5674-5681.
 8. Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, IT for Controlling and Management Accounting Courses, ICERI2014 Proceedings, ISSN: 2340-1095, IATED 2014, pp.4896-4905.http://library.iated.org/view/JANUSZEWSKI2014ITF
 9. Waldemar Bojar, Grzegorz Dzieża, Marek Sikora, Justyna Śpiewak, Zofia Wyszkowska, Arkadiusz Januszewski, Mariusz Żółtowski, Wybrane metody ograniczaniadziałania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SGGW), T. 101, z. 4, „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa, ISSN 0080-37150, 2014, s.7-http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2014_T101_z4_s7.pdf
 10. Justyna Śpiewak, Arkadiusz Januszewski, Scientific research in the Laboratory of Management  Accounting  and Controlling Systems at the Faculty of Management and possibilities of using its results for  students’ education;w:Innovations in management and production engineering, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 264-273. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/e024.pdf
 11. Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, Przykład rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Identyfikacja zasobów i rachunek kosztów zasobów. Studium przypadku. Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 11/2013, s. 47-56.
 12. Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak,Przykład rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Identyfikacja procesów i rozliczanie kosztów. Studium przypadku.Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 12/2013, s. 45-54.
 13. Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, Identyfikacja zasobów i rachunek kosztów zasobów w koncepcji rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252, 2012, s. 149-162.
 14. Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak, Identyfikacja procesów i rozliczenie kosztów w koncepcji rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252, 2012, s. 163-179.
 15. Justyna Śpiewak, Activity-based Costing as an Innovative Tool of Management for Food Processing Enterprises on the territory of Kuyavian-Pomeranian Province, Studies & Proceedings Of Polish Association For Knowledge Management, vol. 61, 2012, s. 113-123.
Skład katedry