mgr inż. Daniel Zwierzchowski

Asystent

ul. Fordońska 430
pokój: 310
telefon: 52 340 88 57
e-mail: d.zwierzchowski@utp.edu.pl

Wykształcenie

2011

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Studia I stopnia, specjalność – Zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej, tytuł zawodowy inżyniera

2013

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Studia II stopnia, specjalność – Zarządzanie logistyką, tytuł zawodowy magistra

Problematyka badawcza

 • zintegrowane systemy informatyczne zarządzania
 • informatyka w zarządzaniu
 • technologie informacyjne
 • pomiar dokonań

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • od 2013 r. Asystent – Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2013 r. Stażysta – Frosta sp. z o.o., staż w ramach projektu “Dydaktyka a praktyka – wdrożenie programu rozwojowego UTP”

Ponadto:

 • od 2016 r. – administrowanie treści strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
 • od 2015 r. – udział w komitecie organizacyjnym kongresu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
 • 2015 r. – udział w projekcie Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości “Członek Zespołu ds. Case Study na kierunku Informatyka”
 • 2014 r. – udział w projekcie Nowa jakość w UTP “Konsultant ds. opracowania procedur EOD”

Publikacje pracownika

od 2014r.

 • Ludosław Drelichowski, Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski, Jacek Kurkus, (2014) Doskonalenie rozwiązań logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowań systemu klasy ERP MS DYNAMICS AX w przedsiębiorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy, PSZW tom 68, Bydgoszcz, s. 71-81
 • Ludosław Drelichowski, Grzegorz Dzieża, Krzysztof Grochowski, Marek Sikora, Daniel Zwierzchowski, (2014) Infrastruktura rozwiązań logistycznych środkiem buforowania ryzyka w globalnej gospodarce, Monografie PŁ, Łódź, s. 161-171
 • Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski, (2015) Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP, Zeszyty Naukowe Studia Informatica nr 38, Szczecin, s. 37-47
 • Małgorzata Bagniewska, Daniel Zwierzchowski, (2015) Impact of text mining application for assessment tasks implemented by the workers cooperative bank, PSZW tom 77, Bydgoszcz, s. 5-14
 • Ludosław Drelichowski, Tomasz Drelichowski, Daniel Zwierzchowski, Krzysztof Łukomski, (2016) Analiza rozwiązań logistycznych i marketingowych źródłem przewagi konkurencyjnej w rozwoju sektora mikro przedsiębiorstw, PSZW tom 78, Bydgoszcz, s. 13-21
 • Daniel Zwierzchowski, Cezary Graul, (2016) Evaluation of legitimacy of teaching and quality of students education in the area of ERP systems application, EDULEARN16 Proceedings, Barcelona, s. 2517-2523
 • Daniel Zwierzchowski, (2016) Text mining i narzędzia eksploracji tekstu, w: K. Śmiatacz (red.), Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 34-49
 • Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski, (2017) Performance appraisal at SME sector transport service providers as a motivator for informed strategic management, Torun Business Review 15 (3) , Toruń, s. 45-52
Skład katedry