Pani mgr Adrianna Guzowska

mgr Adrianna Guzowska

Asystent

Linkedin

ul. Fordońska 430
pokój: 214
telefon: 52 340 88 69
e-mail: adrianna.guzowska@utp.edu.pl

Wykształcenie

2016

licencjat, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2018

magister, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie logistyką

instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2019

inżynier, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalizacja: zarządzanie procesami produkcyjnymi

instytucja: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,

Problematyka badawcza

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie produkcją i jakością
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 2015 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. – Praktyka zawodowa, Dział Marketingu
 • 2017 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. – Praktyka zawodowa, Z-2, Zespół planowania i przygotowania produkcji
 • 2018 – 2019 Fabryka Mebli Biurowych MDD – Starszy referent ds. planowania i sterowania produkcją
 • Od 2019 Asystent Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Produkcji

Publikacje pracownika

 • Alexandra Vuici, Adrianna Lis, Małgorzata Zajdel, Cosmina-Simona Toader, A comparative study concerning the young people’s attitudes towards voluntourism, LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, seria I, vol.XVII (1) 2016, pp 29 – 36
 • Buchalska N., Lis A., Mrówczyńska M., Rola promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej, Marketing i rynek, nr 10/ 2015, s. 64-69
 • Buchalska N., Lis A., Logistyczny model przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Avon, [w:] Logistyka wyzwaniem przyszłości 2, pod. red. nauk. P. Sobczaka, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, ISBN 978-83-65621-32-0
 • Guzowska A., “Project Management in a Small-Sized Construction Company in Poland: A Case Study”, published at the 34th IBMA Conference on 13-14 November, 2020 Madrid, Spain, p-ISBN: 97 8-0-9998551-3-3
 • Buchalska-Sugajska N., Guzowska A., “Students’ Opinions About Applying MS Excel In Management Accounting Education”, published at the 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020 Seville, Spain, p-ISBN: 978-0-9998551-4-1
Skład katedry