dr Maciej Schulz

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 108
telefon: 52 340 88 65
e-mail: m.schulz@utp.edu.pl

Wykształcenie

doktor nauk ekonomicznych

Problematyka badawcza

  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • Pomiar i ocena efektywności działań marketingowych
  • Marketing usług finansowych

Udział w projektach badawczych:

  • X.2000-III.2002 – Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian –  grant badawczy finansowany ze środków KBN;
  • II.2010-IX2011 – Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski – grant badawczy finansowany ze środków KBN;

Doświadczenie naukowe i zawodowe

  • 10.2001 – 01.2009 – asystent w Katedrze Marketingu i Handlu Wydziału Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • 01.2009 – 09.2014 – adiunkt w Katedrze Marketingu i Handlu Wydziału Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • 10.2014 – adiunkt w Katedrze Marketingu i Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego m. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy;

Publikacje pracownika

1. M. Schulz, Badania preferencji i opinii nabywcy na przykładzie przedsiębiorstw działających na terenie Polski, Marketing i rynek, nr 8/2014, PWE, Warszawa 2014, str. 669-676.

2. M. Schulz, Determinanty prowadzenia badań marketingowych przez przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów Polski, Marketing i rynek, nr 10/2014, PWE, Warszawa 2014, str. 176-183.

3. M. Schulz, K. Andruszkiewicz, System informacji marketingowej w procesie budowania trwałych relacji z klientem na przykładzie polskich przedsiębiorstw Marketing i rynek, nr 11/2014, PWE, Warszawa 2014, str. 508-517.

4. M. Schulz, E. Sokołowska, Metody ustalania cen produktów na rynku usług w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rocznik 2014, Nr 353 Usługi 2014 Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wrocław  2014, str. 155-164.

5. K. Andruszkiewicz, M. Schulz, Znaczenie cech produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska w decyzjach zakupowych konsumentów, Logistyka, nr 2/2015, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

6. M. Schulz, Rola promocji pośredniej w kształtowaniu wizerunku miasta, Marketing i rynek, nr 10/2015, PWE, Warszawa 2015, str. 323-329.

7. M. Schulz, Oczekiwania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska, W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy,  Zeszyt 45 (1/2016)Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, str. 122-131.

8. M. Schulz, K. Śmiatacz, Wykorzystanie narzędzi promocji w budowaniu lojalności klienta na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim, Marketing i rynek, nr /2016, PWE, Warszawa 2016, str. 794-806.

9. K. Andruszkiewicz, M. Schulz, Podejmowane działania marketingowe i zakres badań marketingowych w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Marketing i rynek, nr 10/2016, PWE, Warszawa 2016, str. 8-16.

10. M. Schulz, K. Andruszkiewicz, Public relations w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Marketing i rynek, nr 10/2016, PWE, Warszawa 2016, str. 457-466.

11. K. Andruszkiewicz, M. Schulz, Zarządzanie marketingowe w gminach regionu kujawsko-pomorskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce nr 2/2016 (21), Ostrołęka 2016, str. 34-45.

12. K. Andruszkiewicz, M. Schulz, Postawy samorządowców wobec działań marketingowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Studia i Prace WNEiZ US nr 43/2 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ISSN 2450-7733, s. 7-17.

Skład katedry