dr Kinga Krupcała

Adiunkt

Linkedin

ul. Fordońska 430
pokój: 305
e-mail:
Kinga.Krupcala@utp.edu.pl

Wykształcenie

2010

magister zarządzania i dowodzenia, specjalność: zarządzanie
organizacjami

instytucja: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

2016

doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o obronności, specjalność: zarządzanie instytucjami publicznymi, tytuł pracy doktorskiej: Zarządzanie czasem kierownika w organizacji zhierarchizowanej.

instytucja: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Problematyka badawcza

 • e-commerce – procesy biznesowe oparte na e-commerce (B2B oraz B2C), współpraca międzynarodowa, import towarów,
 • informatyka w zarządzaniu – informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie, takie jak platformy CRM, SRM, informatyczne systemy informowania kierownictwa, zarządzania zmianą, wspomagania decyzji czy magazynowania,
 • zarządzanie czasem jako możliwości wdrażania nowych koncepcji do organizacji i kluczowa umiejętność każdego pracownika,
 • kształtowanie kompetencji kierowniczych a możliwości ich wykorzystania
  w organizacjach,
 • organizacja pracy kierowniczej,
 • zarządzanie zmianą i innowacjami,
 • zarządzanie projektami,
 • kluczowe umiejętności i kompetencje kierowników,
 • uwarunkowania wdrażania zmian do organizacji,
 • nowe trendy w zarządzaniu,
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie wiedzą i potencjałem intelektualnym w organizacji,
 • zarządzanie wartościami niematerialnymi,
 • obronność i bezpieczeństwo.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 2019 – obecnie – UTP, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu, adiunkt
 • 2018-2019 – F4F Polska Sp. z o.o., office manager
 • 2017-2018 – Akademia Sztuki Wojennej, wykładowca/nauczyciel akademicki
 • 2015-2018 – Herbapol-Lublin S.A., asystentka zarządu/administracji, analityk sprzedaży/koordynator sprzedaży NKD
 • 2010-2016 – Akademia Obrony Narodowej, wykładowca/nauczyciel akademicki
 • 2007 – Ministerstwo Obrony Narodowej, specjalista w Wydziale Informacji Publicznej Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON

Inne doświadczenia zawodowe:

 • 2015 – Najwyższa Izba Kontroli, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego – praktyka absolwencka;
 • 2009-2010 – Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia – staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego
 • 2009 – Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie – praktyka studencka;
 • 2008 – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Departament Systemu Obronnego, Wydział Analiz i Ocen – staż;
 • 2008 – Dowództwo Wojsk Lądowych, Departament Prasowo-Informacyjny, Wydział Informacji Publicznej – praktyka studencka na stanowisku specjalisty;
 • 2007 – Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Prasowo-Informacyjny – praktyka studencka

Działalność organizacyjna:

 • Stypendystka stypendium finansowanego zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) ze środków na finansowanie działalności statutowej w zakresie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Stypendium na prowadzenie badań naukowych nt. Zarządzanie czasem kierownika w organizacji zhierarchizowanej, 03.06.2013-31.10.2013 r.,

Udział w projektach zespołów badawczych niefinansowanych z działalności statutowej wydziału:

 • Członek zespołu badawczego projektu – projekt zamawiany Nr PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007, pt. ”Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych”, finansowany ze środków MNiSW, Warszawa, termin zakończenia 23.09.2010r.
 • Członek zespołu badawczego projektu – projekt rozwojowy Nr O R00 0050 06, pt. ”Integracja Systemów Dowodzenia”, finansowany ze środków MNiSW, Warszawa, termin zakończenia 14.12.2010r.
 • Członek zespołu badawczego projektu – opracowanie zadania badawczego nr 11301 – Procedury operacyjne: opracowanie zadań cząstkowych nt schematu zależności organizacyjnych. Warszawa 2010
 • Członek zespołu badawczego projektu – opracowanie zadania badawczego nr 11501 – Hierarchizacja potrzeb, wnioski i rekomendacje w zakresie struktur organizacyjnych organów dowodzenia: opracowanie zadań cząstkowych, Warszawa 2010

Udział w pracach zespołów badawczych finansowanych z działalności statutowej wydziału:

 • Jasińska M., Krupcała K., Bieniek J., Teoretyczne podstawy pomiaru dydaktycznego
  w naukach pedagogicznych
  , Wyd. AON, Warszawa 2013, recenzent: dr hab. inż. A. Juncewicz;
 • Własna praca badawcza doktoranta w ramach prowadzonych badań ze środków przeznaczonych dla uczestników studiów doktoranckich:
  • Krupcała K., Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Wyd. AON, Warszawa 2013, recenzent: dr hab. inż. S. Kowalkowski;
  • Krupcała K., Innowacyjne formy i metody dydaktyczne, Wyd. AON, Warszawa 2013, Recenzent: dr hab. inż. A. Juncewicz;

Przewodnicząca/Członek komitetów organizacyjnych konferencji naukowych:

 • 2014: Członek Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowa Konferencja Public Management 2014 pt. Innowacyjność w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 15-16 maj 2014r., język angielski, polski;
 • 2013: Członek Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Public Management 2012 pt. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 15-16 maj 2013r., język angielski, polski;
 • 2012: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Konferencji Doktorantów nt. Identyfikacji obszarów badań nauk o obronności, AON, Warszawa, język polski, 13 kwietnia 2012r.;
 • 2010:   Udział i organizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Public Management. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych”
 • 2008:   Udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu panelu dyskusyjnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego „Czy Polska potrzebuje wojska?
 • 2007:   Udział i pomoc w organizacji kilku konferencji prasowych Ministra Obrony Narodowej, m.in. o wyższym szkolnictwie wojskowym, o zamieszczeniu tarczy antyrakietowej w Polsce, a także pomoc w przygotowaniu defilady z okazji święta Wojska Polskiego.
 • Opiekun Organizacji Studenckiej „Wolontariat” (2010-2016),
 • Senator Akademii Obrony Narodowej z ramienia doktorantów (2010-2014),
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (2010-2014);
 • Sekretarz Rady Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów Akademii Obrony Narodowej (2011-2013);
 • Członek Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej (2011-2013).

Ukończone kursy i szkolenia

• Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie prowadzenia projektów metodą MLPP™ (obejmujące m.in. strukturyzację MLPP™ uwzględnia standardy projektu, Polskie Prawo Przetargowe, kontrolę postępu w projektach, kontrolę jakości, zarządzanie rozwiązaniami ryzyka, zarządzanie zmianami, Balanced Scorecard, Leadership, prowadzenie zespołu, dokumentację i zarządzanie wiedzą; certyfikat wydany m.in. przez Polsko-Szwajcarską Szkołę Prowadzenia Projektów; Metoda PMBOK (PMI), IPMA, ITIL, CMMI, COBIT, HERMES i jest stosowana m.in. w projektach IT rządu Szwajcarii, federalnych kolei szwajcarskich i poczty Szwajcarii);

• Certyfikat ukończenia warsztatów i szkolenia ADL – kształcenie na odległość;

• Certyfikat ukończenia warsztatów i szkolenia „Systemika – kreatywne myślenie systemowe”;

• Certyfikat ukończenia warsztatów i szkolenia „Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami innowacyjnymi”;

• Certyfikat ukończenia warsztatów i szkolenia„Informatyczne wspomaganie
zarządzania projektami innowacyjnymi”;

• Certyfikat uczestnictwa w kursie terminologii specjalistycznej z języka angielskiego w zakresie Obronność;

• Ukończenie kursu pedagogicznego;

• 1 Kyu Karate Do Shotokan

Publikacje pracownika

Monografie:

 • Krupcała, rozdział 3. System kształcenia, rozdział 4. Rodzaje pomiaru dydaktycznego, rozdział 5. Kryteria oceny pomiaru dydaktycznego [w:] Jasińska M., Krupcała K., Bieniek J., Teoretyczne podstawy pomiaru dydaktycznego w naukach pedagogicznych, Wyd. AON, Warszawa 2013;
 • Krupcała, wstęp, rozdział 6. Terrorystyczne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, zakończenie [w:] Krupcała K., Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Wyd. AON, Warszawa 2013
 • Krupcała, wstęp, rozdział 1. Metody dydaktyczne – pojęcie i typologia, rozdział 2. Organizacyjne formy kształcenia, rozdział 4. Kształcenie na odległość (E-learning), zakończenie [w:] Krupcała K., Innowacyjne formy i metody dydaktyczne, Wyd. AON, Warszawa 2013;

Artykuły naukowe:

 • Zasady skutecznego zarządzania czasem pracy kierownika, [w:] E. Skrzypek (red. nauk.) Metody, techniki i narzędzia zarządzania, Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMSC, Lublin 2011, ISBN 978-83-62785-03-2;
 • Ludzie i ich opory wobec zmian organizacyjnych [w:] E. Skrzypek (red. nauk.), Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym otoczeniu, wyd. UMCS, Lublin 2012, ISBN 978-83-62785-21-6;
 • Organizacja pracy kierowniczej w kontekście zarządzania czasem w instytucjach publicznych
  [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management 2012, Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, wyd. AON, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7523-183-0;
 • Europejska Inicjatywa Obronna – stan i perspektywy [w:] Zeszyty Naukowe Obronność Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, wyd. AON, Warszawa 2012;
 • Skuteczność zarządzania czasem pracy kierownika w organizacji zhierarchizowanej – zależności
  i konsekwencje
  [w:] M. Trybull-Piotrowska, S. Sirko, Procesy personalne w organizacjach publicznych, wyd. AON, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7523-175-5;
 • Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce nożnej UEFA EURO 2012™ [w:] B. Lent (red.), Procesy bezpieczeństwa i znaczenie gospodarcze mega wydarzenia EURO 2012™, wyd. AON, Warszawa 2012;
 • Znaczenie zarządzania czasem w podejmowaniu decyzji przez dowódcę [w:] A. Lis, R. Reczkowski (red. nauk.), Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP, Tom 1, wyd. CDiS SZ, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-83-936098-1-9;
 • Czynniki wspierające proces zarządzania wiedzą, [w:] Skrzypek (red. nauk.) Pracownicy wiedzy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMSC, Lublin 2013, ISBN 978-83-62785-42-1;
 • Krupcała K., Szczygielska A., Wybrane problemy zarządzania kadrami w kontekście nowego zarządzania publicznego, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management 2013, Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, wyd. AON, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7523-264-6;
 • Współczesne metody zarządzania czasem kierownika w organizacjach zhierarchizowanych, [w:] Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie determinowane specyfiką sektora, Wyd. WAT, Warszawa 2013,
 • Współczesny terroryzm i jego zwalczanie w świetle podstaw prawnych użycia Sił Zbrojnych RP, [w:] Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red. nauk.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych t. 2, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, ISBN 978-83-61304-86-9,
 • Znaczenie sprawności i skuteczności w zarządzaniu czasem kierownika, Kalisz 2016;
 • Impact Of The CRM System On Work Organisation In Small And Medium-Sized E-Business Enterprises – Justification And Research Concept, published at the 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019 Madrid, Spain, ISBN: 978-0-9998551-3-3, Published in the USA;
 • Krupcała K., Kurek D., Developing E-business Competences a Challenge for Economic Universities in Poland, published at the 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020 Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-4-0, Published in the USA;
 • Krupcała K., Januszewski A., Website and e-shop Development as an e-business Teaching Programme Innovation in Management Education, Procedia Computer Science, 2020
Skład katedry