dr inż. Wojciech Żarski

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 214
telefon: 52 340 88 69
e-mail: wojciech@utp.edu.pl

Wykształcenie

2004 – 2009

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy

Kierunek: Rolnictwo, specjalność: agronomia i agrobiznes

Tytuł: Magister inżynier

2017

doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

tytuł pracy doktorskiej: „Wspomaganie decyzji o lokalizacji produkcji biopaliw z rozproszonych terytorialnie zasobów biomasy”

Problematyka badawcza

 • Systemy Wspomagania Decyzji
 • Metody zarządzania produkcją
 • Zastosowania Systemów Informacji Geograficznej
 • Odnawialne Źródła Energii

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • Od 2018 r. Adiunkt – Katedra Inżynierii Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2009 – 2017 r. Asystent – Katedra Inżynierii Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2014 – 2015 – współpraca z przedsiębiorstwem PRS (Opracowanie narzędzia informatycznego do wspomagania decyzji związanych z zaopatrzeniem w surowiec do produkcji biopaliw).
 • 2014 – 2015 – współpraca z przedsiębiorstwem produkcyjnym Ekonika

Udział w projektach

 • 2014 – 2015 – Stypendysta projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 • 2012 – 2015 – Udział W projekcie pn. „Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR (P100)”
 • 2010 – Udział w projekcie „Naukowiec przedsiębiorcą(om)” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Publikacje pracownika

 1. Bojar W., Knopik L., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Żarski W. (2018). Statistical analysis of daily precipitation in the Bydgoszcz region. In ITM Web of Conferences (Vol. 23, p. 00004). EDP Sciences.
 2. Bojar W., Knopik L., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski W. (2018). Markov chain as a tool for forecasting daily precipitation in the vicinity of the city of Bydgoszcz, Poland. In ITM Web of Conferences (Vol. 23, p. 00003). EDP Sciences.
 3. Bojar W., Radecka K., Żarski W., Nietz M. (2017). E-learning jako metoda doskonalenia pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18, 21-31.
 4. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski W. (2017). Effects of agricultural droughts in the province of Kujawsko-Pomorskie and possibilities of minimizing their impact. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr II/2/2017, 813–824.
 5. Bojar W., Żarski W. (2016). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w dobie zmian klimatycznych. Marketing i Rynek, 10/2016, 50-60.
 6. Borowski S., Żarski W., Dulcet E., Kaszkowiak J., Zastempowski M. (2015). Logistyka dostaw surowca w produkcji biopaliw. Logistyka, (4), 1821-1828.
 7. Żarski W. (2015). Logistyka zaopatrzenia i możliwości jej wspomagania w przedsiębiorstwie produkującym biopaliwa. Logistyka, (4), 9987-9993.
Skład katedry