dr inż. Jacek Wachowicz

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 103
telefon: 52 340 88 58
e-mail: Jacek.Wachowicz@utp.edu.pl

Wykształcenie

30.09.2004

doktorat w zakresie nauk ekonomicznych, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (praca nt. wpływu Internetu i Electronic Commerce na małe i średnie przedsiębiorstwa regionu pomorskiego)

1.10.1992 - 31.03.1998

mgr finansów i bankowości – Uniwersytet Gdański (dyplom nt. wybranych czynników wpływających na efektywność przedsiębiorstw)

08.1996 - 09.1997

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) stypendium w Otto-Friedrich Universität Bamberg, Niemcy – na badania związane z derywatywami

1.10.1989 - 10.11.1995

mgr inż informatyki – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (dyplom nt. rozpoznawania mowy z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych)

Problematyka badawcza

 • Usability usług on-line, w tym dla generacji 50+
 • Wykorzystanie i wpływ mediów i Internetu na przedsiębiorstwa i organizacje
 • Zmiany, trendy i przyczyny zmian na rynkach finansowych

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Kariera zawodowa w edukacji (wybrane):

 • 15.09.2014 – obecnie: Wyższa Szkoła Bankowa, wykładowca
 • 1.11.2004 – 30.09.2015: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, adiunkt
 • 1.12.1995 – 31.10.2004: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, asystent

Kariera zawodowa poza edukacją (wybrane):

 • 2011 – 2015: Prezes Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej
 • 1.03.2005 – 30.05.2012: Działalność gospodarcza w zakresie zarządzania nieruchomościami, organizacji konferencji oraz szkoleń
 • 1.07.2001 – 28.02.2005: PROKOM Software SA (ASSECO Group, one of the biggest Polish IT companies) – intranet service for Department of Services development and maintenance
 • 1999 – 2000: ekspert w Regionalnym Punkcie Kontaktowym 5 Programu Ramowego UE
 • 09.1999 – 02.2000: Izba Skarbowa, Gdańsk
 • 199 – 1998: wspópraca z Pracownią Badań Socjoogicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Publikacje pracownika

 • Kossecki P., Wachowicz J., Economic Crisis, Crisis of Trust and Socio-economic Aspects of Sustainable Development. in: Problems of Sustainable Development, Vol. 8 No. 1, 2013, pp. 65-71, European Academy of Science and Arts, Salzburg, 2013, ISSN: 1895-6912
 • Świerczyńska-Kaczor U., Wachowicz J., Students’ Response to Educational Games – An Empirical Study, 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS),  pp. 1305-1311,  IEEE, 2013
 • Ludwiszewski B., Redlarski K., Online Services for the Elderly Towards a Better Quality of Life: What Encourages, What Discourages?, p. 330-331, in: Psychology&Health vol. 28, Taylor&Francis, 2012, ISSN 1476-8321 (abstract)
 • Wachowicz J., Świerczyńska-Kaczor U., Kossecki P., Possible Stress Factors for Elderly Users in Online Human Resources Services, p. 331-331, in: Psychology&Health vol. 28, Taylor&Francis, 2012, ISSN 1476-8321 (abstract)
 • Wachowicz J., Ludwiszewski B., Redlarski K., Factors Disturbing Internet Usage in Opinion of Elderly Users, in: Managerial Challenges of the Contemporary Society, Vol. 4, 2012, Risoprint, Cluj-Napoca, Romania 2012, pp. 201-204, ISSN 2069-4229
Skład katedry