dr A. Jakubczak

dr inż. Anna Jakubczak

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 212
telefon: 52 340 80 14
e-mail: ajakubczak@utp.edu.pl

Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych, magister inżynier rolnictwa

Problematyka badawcza

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Zrównoważony rozwój
  • Jakoś życia i poziom życia

Doświadczenie naukowe i zawodowe

  • Przedsiębiorca, społecznik i praktyk zarządzania w zakresie projektowania i wdrażania strategii CSR.
  • Doradca CSR z bazy PARP.
  • Bogate doświadczenie w powadzeniu warsztatów i szkoleń. Współpraca z przedsiębiorcami różnych branż we wdrażaniu innowacji, w tym z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Projektuje strategie komunikacji, raporty społecznej odpowiedzialności i działania angażujące interesariuszy.
  • Rozwija polski CSR w mikro, małych i średnich firmach poprzez swoje badania naukowe i praktyczne działania.
  • Uważa, że najważniejszym zasobem organizacji są ludzie, dlatego to od nich zaczyna się społeczna odpowiedzialność biznesu.

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 1.

Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność młodych konsumentów

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Young Consumers’ Social Responsibility

Czasopismo: Konsumpcja i rozwój – 2016, 16, nr 3, s. 58-70, ryc., wykr., bibliogr., summ., streszcz.

p-ISSN: 2083-6929

Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność konsumentów ; pokolenie Y ; zrównoważony rozwój

Słowa kluczowe angielskie: consumers’ social responsibility ; Generation Y ; sustainable development

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 7.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

2.

Autorzy: Marcin Jakubiec, Anna Jakubczak

Tytuł: Wdrażanie Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym z perspektywy pracownika – case study

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Implementation of the Lean Manufacturing in a production company from a perspective of an employee – a case study

Czasopismo: Marketing i Rynek – 2016, -, 7, s. 298 – 309, ryc., bibliogr., summ., streszcz.

p-ISSN: 1231-7853

Słowa kluczowe polskie: Lean Manufacturing ; zarządzanie jakością ; zaangażowanie pracowników

Słowa kluczowe angielskie: Lean manufacturing ; quality management ; employees’ engagement

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 9.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

3.

Autorzy: Jolanta Ciak, Małgorzata Gotowska, Agnieszka Goździewska-Nowicka, Anna Jakubczak, Ewa Koreleska, Anna Michalska, Anna Murawska, Grażyna Voss, Zofia Wyszkowska

Tytuł: Wyzwania współczesnej gospodarki

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2016

Strony: 145 s. : bibliogr., tab., wykr., rys. ; 24 cm

ISBN: 978-83-64235-94-8

Typ publikacji: MN

Język publikacji: POL

Puntacja ministerstwa: 20.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

4.

Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Dialog jako element strategii – CSR

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Dialogue as an Element of CSR Straregy – Case Study

Czasopismo: Humanizacja Pracy – 2015, -, 4(282), 183-193, bibliogr.

p-ISSN: 1643-7446

Słowa kluczowe polskie: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ; interesariusze ; strategia CSR

Słowa kluczowe angielskie: Corporate Social Responsibility (CSR) ; stakeholders ; CSR strategy

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, ENG

Puntacja ministerstwa: 8.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

5.

Autorzy: Anna Jakubczak, Mariola Jarzynowska

Tytuł: Reducing risks of ineffectiveness of quality management in a manufacturing company using opinions of stakeholders

W: Qality and risk in conditions of changing business environment

Adres wydawniczy: Lublin : Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics UMCS, 2015

Strony: s.81 – 88, ryc., wykr.

Słowa kluczowe polskie: Consumer satisfaction ; perception of quality and quality management ; assessment of the effectiveness quality management systems

Słowa kluczowe angielskie: satysfakcja konsumenta ; Postrzeganie jakości i zarządzania jakością ; ocena skuteczności zarządzania jakością

Typ publikacji: RK

Język publikacji: ENG, 0

Puntacja ministerstwa: 5.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

6.

Autorzy: Anna Jakubczak, Małgorzata Gotowska

Tytuł: The quality of work life and socially responsible actions directed at employees on the example of a service company

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Jakość życia zawodowego i działania odpowiedzialne społecznie skierowane do pracowników na przykładzie firmy usługowej

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia – 2015, t.1, z.14, 37-46, ryc., bibliogr., summ., streszcz.

p-ISSN: 1644-0757

Liczba znaków: 20000

Liczba arkuszy: 0,5

Słowa kluczowe polskie: jakość życia ; jakość życia zawodowego ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; zarządzanie zasobami ludzkimi

Słowa kluczowe angielskie: quality of life ; quality of work life ; corporate social responsibility ; human resource management

Typ publikacji: AN

Język publikacji: ENG, 0

Puntacja ministerstwa: 15.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

7.

Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce

Tytuł pracy w innej wersji językowej: The use of selected methods to evaluate the differences in the standard of living in Poland

W: Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy / pod. red. Elżbiety Mączyńskiej

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015

ISBN: 978-83-88700-99-6

Strony: 474-490, ryc., tab., bibliogr.

Liczba znaków: 25000

Liczba arkuszy: 0,7

Słowa kluczowe polskie: poziom życia ; metoda skupień

Słowa kluczowe angielskie: standard of living ; clusters analysis

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

8.

Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Dialogue with stakeholders in the field of corporate social responsibility in the conditions of a changing environment

W: Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy / redaktor Adam Skrzypek

Adres wydawniczy: Lublin : Department of Quality and Knowledge Management Facult of Eonomics UMCS Lublin, 2014

Strony: s. 143-152, ryc., wykr., bibliogr.

Słowa kluczowe polskie: Corporate Social Responsibility ; Consumenr Social Responsibility ; dialogue with stakeholders

Słowa kluczowe angielskie: społeczna odpowiedzialność biznesu ; społeczna odpowiedzialność konsumentów ; dialog z interesariuszami

Typ publikacji: RK

Język publikacji: ENG, 0

Puntacja ministerstwa: 5.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

9.

Tytuł: Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP / pod red. M. Gotowskiej i A. Jakubczak

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2014

ISBN: 978-83-64235-26-9

Liczba arkuszy: 6,5

Typ publikacji: RM

Język publikacji: POL

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

10.

Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP / pod. red. Małgorzaty Gotowskiej i Anny Jakubczak

Tytuł monografii w innej wersji językowej: Ecological and social responsibility of MSP

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane UTP, 2014

Strony: 120 s. : ryc., tab., wykr., bibliogr., summ., streszcz.

ISBN: 978-83-64235-26-9

Liczba arkuszy: 6,5

Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność biznesu ; MSP

Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; MSP

Typ publikacji: MN

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 20.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

11.

Autorzy: Anna Jakubczak, Małgorzata Grabowska

Tytuł: Marketing zaangażowany społecznie jako narzędzie tworzenia relacji z konsumentami w ramach CSR

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Cause related marketing as a tool of a bulding the relationship with consumers in CSR

W: Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP / Praca zbior. pod red. Małgorzaty Gotowskiej i Anny Jakubczak

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2014

ISBN: 978-83-64235-26-9

Strony: 65-82, bibliogr., summ., streszcz., tab., wykr.

Słowa kluczowe polskie: marketing zaangażowany społecznie ; społeczna odpowiedzialność konsumenta ; społeczna odpowiedzialność biznesu

Słowa kluczowe angielskie: Cause Related Marketing ; consumer social responsibility ; corporate social responsibility

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

12.

Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: Norma ISO 26000 jako podstawa tworzenia strategii CSR w przedsiębiorstwie – case study

W: Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem / redaktorzy naukowi: Bartosz Bartniczak, Katarzyna Trzeciak

Adres wydawniczy: Jelenia Góra : Wydawnictwo AD REM, 2014

Strony: s. 304-314, ryc., tab., bibliogr.

Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność biznesu ; norma ISO 26000 ; strategia CSR

Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; ISO 26000 norm ; CSR strategy

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

13.

Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Perspektywa pracownika a społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwie – case study

Tytuł pracy w innej wersji językowej: The prospect of an employee and Corporate Social Responsibility in the enterprise – case study

W: Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP / Praca zbior. pod red. Małgorzaty Gotowskiej i Anny Jakubczak

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2014

ISBN: 978-83-64235-26-9

Strony: s. 33-43, ryc., wykr., bibliogr., streszcz.

Słowa kluczowe polskie: jakość życia zawodowego ; społecznie odpowiedzialne zarządzanie w obszarze pracowników ; norma ISO 26000

Słowa kluczowe angielskie: quality of work life ; socially responsible management in the area of workers ; ISO 26000 norm

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

14.

Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Problemy zarządzania stowarzyszeniem jako instytucją wspierającą endogeniczny rozwój obszarów peryferyjnych

W: Rozwój na peryferiach / redakcja naukowa Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014

Strony: s. 243-254, wykr., bibliogr., streszcz.

Słowa kluczowe polskie: zarządzanie stowarzyszeniem ; jakość życia na obszarach peryferyjnych

Słowa kluczowe angielskie: association management ; quality of life in peripheral areas

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

15.

Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: SATISFACTION WITH EDUCATION AND WORK AS A BASIS FOR ASSESSING THE QUALITY OF LIFE IN SELECTED REGIONS WITH DIFFERENT LEVELS OF STANDARD OF LIVING

Tytuł pracy w innej wersji językowej: Zadowolenie z edukacji i pracy jako podstawa do oceny jakości życia w wybranych województwach o różnym poziomie życia

Czasopismo: Silesian Statistical Review – 2014, 18, 12, s. 141-156, ryc., tab., wykr., bibliogr., summ.

p-ISSN: 1644-6739

Słowa kluczowe polskie: differences in quality of life ; quality of education and employment ; standard of living

Słowa kluczowe angielskie: zróżnicowanie jakości życia ; jakość edukacji i zatrudnienia ; poziom życia

Typ publikacji: AN

Język publikacji: ENG, 0

Puntacja ministerstwa: 5.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

16.

Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Strategia CSR w obszarze pracowników w MŚP – przykłady i wyzwania

Tytuł pracy w innej wersji językowej: CSR strategy in the area of workers’ of smes – examples and challenges

W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce – sektorowe studia przypadków / Praca zbior. pod red. Jerzego Rossa i Małgorzaty Chojnackiej

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014

ISBN: 978-83-63134-55-6

Strony: s. 21-30, ryc., tab., bibliogr., summ., streszcz.

Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność biznesu w MŚP ; jakość życia zawodowego ; strategia CSR

Słowa kluczowe angielskie: Corporate Social Responsibility in SMEs ; quality of working life ; CSR strategy

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

17.

Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Subiektywny a obiektywny pomiar jakości życia zawodowego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z sektora MŚP

Czasopismo: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – 2014, -, 14, s. 95-108, ryc., wykr., bibliogr.

p-ISSN: 1641-0874

Słowa kluczowe polskie: jakość życia zawodowego ; obiektywny pomiar jakości życia zawodowego ; społeczna efektywność pracy

Słowa kluczowe angielskie: quality of working life ; objectively measure the quality of working life ; social work efficiency

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 7.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

18.

Autorzy: Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak

Tytuł: Wykorzystanie metod wielowymiarowych do diagnozy poziomu życia w Polsce

W: Rozwój na peryferiach / redakcja naukowa Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014

Strony: s. 37-46, ryc., tab., wykr., bibliogr., streszcz.

Słowa kluczowe polskie: poziom życia ; syntetyczny miernik poziomu życia ; metoda Warda

Słowa kluczowe angielskie: standard of living ; synthetic measure of standard of living ; Ward Method

Typ publikacji: RK

Język publikacji: POL, 0

Puntacja ministerstwa: 4.000

Afiliacja pracy na rzecz UTP

 

19.

Autorzy: Anna Jakubczak

Tytuł: Znaczenie ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju

Tytuł pracy w innej wersji językowej: The importance of social economy in sustainable development

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – 2014, 3, 37, 33-41, ryc., bibliogr., summ., streszcz.

p-ISSN: 1640-6818

Słowa kluczowe polskie: ekonomia społeczna ; innowacje społeczne ; zrównoważony rozwój

Słowa kluczowe angielskie: social economy ; social innovation ; sustainable development

Typ publikacji: AN

Język publikacji: POL, 0

Afiliacja pracy na rzecz UTP

Skład katedry