dr inż. Andrzej Wdzięczny

Adiunkt dydaktyczny

Linkedin

ul. Fordońska 430
pokój: 301
e-mail: andy@utp.edu.pl

Wykształcenie

1997

magister, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Technologia maszyn

instytucja: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

2007

doktor nauk technicznych, dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn; Specjalność: Eksploatacja środków transportu

instytucja: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

Problematyka badawcza

 • badania z dziedziny transportu oraz eksploatacji środków transportu;
 • badania dotyczące działania złożonych systemów eksploatacji w aspekcie skuteczności, efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 1998-1999 – Fabryka Form Metalowych „FORMET” w Bydgoszczy, Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz. praca na stanowisku technologa
 • 1999-2000 – uczestnik 3 semestralnych Studiów Przygotowania Pedagogicznego, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych
 • 2000-2008 – asystent na Wydziale Mechanicznym Akademii Technologiczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 • 2006-2009 – Wykładowca w Wyższej Szkole Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku
 • 2009-2010 – Wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Bydgoszczy
 • 2011-2012 – realizacja zajęć w formie wykładów dla słuchaczy kursu zawodowego w ramach uprawnień na operatora koparko-ładowarki w ośrodku EDUKATOR Kursy i szkolenia – Grudziądz
 • 2014-2017 – Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
 • od 2019 – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Udział w projektach badawczych

 • 2008-2012 Kierowanie projektem Grant PB nr 2894/B/T02/2008/35 Metoda oceny wpływu oddziaływań czynników wymuszających na bezpieczeństwo działania systemu transportowego
 • 2007-2011 Udział w realizacji projektu Grant PB nr 0840/B/T02/2007/33 Opracowanie metody i budowy modelu oceny wpływu skuteczności realizowanych napraw na niezawodność i efektywność działania systemu transportowego
 • 2005-2008 Udział w realizacji projektu Grant PB nr 1820/T12/2005/29 Opracowanie metody wyboru optymalnych decyzji sterujących systemami transportowymi w aspekcie skutecznego i bezpiecznego ich działania w zidentyfikowanych stanach eksploatacyjnych
 • 2004-2008 Udział w realizacji projektu Grant PB nr 1605/T12/2004/27 Opracowanie strategii wymian oleju silnikowego w autobusach eksploatowanych w systemach transportowych
 • 2011-2013 Udział w realizacji projektu BS 15/2011 Optymalizacja systemów transportowych
 • 2005-2010 Udział w realizacji projektu BS 12/2005 Metody budowy modeli procesów i systemów eksploatacji
 • 2000-2005 Udział w realizacji projektu BS 22/2000 Badania efektywności systemów eksploatacji

Publikacje pracownika

 1. Woropay M., Wdzięczny A., Bojar P., Szubartowski M.: „Metoda oceny wpływu skuteczności realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania systemów transportu miejskiego”. Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2008.
 2. Wdzięczny A., Woropay M., Muślewski Ł.: Division and investigation of damages to technical objests and their influence on the reliability of operations of complex operation and maintenance systems. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn “Scientific problems of machines operation and maintenance” 2(154) Vol. 43 2008, Indeks 383082, ISSN 0137-5474, s. 31÷44.
 3. Woropay M., Wdzięczny A., Bojar P.: Wpływ infrastruktury drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych”, Kielce, 12-13.02.2008 r., s. 299÷307.
 4. Muślewski Ł., Wdzięczny A.: Damage rete as reliability characteristics having significant influence on the operational quality of the technical objects being operated and maintained in the transport systems. Jurnal of KONES Powertrain and Transport, Vol 15, No. 4 2008, s. 375÷384.
 5. Wdzięczny A., Woropay M.: The analysis and the assessment of the means of transport repair efficiency influence on their reliability level. 12th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, vol. 10(2008), Nowogród 9-12.09.2008, s. 123÷124 + (CD).
 6. Muślewski Ł., Woropay M., Wdzięczny A., Pająk M., Hoppe G.: Odnawialne źródła energii. Pod. redakcją dr hab. inż. Janusza Kalotka. Radom 2008, ISBN 978-83-7204-670-3, s. 118÷127.
 7. Muślewski Ł., Wdzięczny A.: Jakościowy aspekt przyczyn uszkodzeń środków transportu. OMiU 2008″ IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 2008 s. 225÷233.
 8. Woropay M., Migawa K., Wdzięczny A.: Markov’s model of means of transport operation and maintenance in a city transport system. Journal of KONES „European Science Society of Powertrain and Transport Publication” vol. 16, no. 3. Warszawa, 2009, s. 511¸
 9. Wdzięczny A., Muślewski Ł.: Research on effectiveness of transport means operational reliability and efficiency Repairs. Journal of KONES „European Science Society of Powertrain and Transport Publication” vol. 16, no. 2. Warszawa, 2009, s. 485¸
 10. Woropay M., Wdzięczny A., Muślewski Ł,: Method of analysis and assessment of the realized repairs influence on efficiency and reliability of means of transport operation. Omer Goren, Barbaros Okan, Safak C. Karakas. IMAM 2009, Towards the Sustainable Marine Technology and Transportation. Proceedings vol. III. ITU Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering, Istambul 2009.
 11. Muślewski Ł., Wdzięczny A.: Qualitative Aspect of Means of Transport Failure Causes. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 18, No. 2A, 2009. Hard Olsztyn.
 12. Wdzięczny A., Woropay M.: The assessment of the effiectiveness of means of transport, Journal of KONES „. European Science Society of Powertrain and Transport Publication” vol. 17, no. 4. Warszawa, 2010, s. 567÷574.
 13. Wdzięczny A., Woropay M.: The analysis and assessment of security threats In the motor transport Journal of KONES „. European Science Society of Powertrain and Transport Publication” vol. 17, no. 4. Warszawa, 2010, s. 575÷583.
 14. Wdzięczny A., Muślewski Ł.: Analysis of the influence of carried out repairs efficiency on transport means operational reliability. Journal of KONBiN 2010, Warszawa, s.367÷
 15. Wdzięczny A., Knopik L.: Graphical analysis of bus lifetime, Journal of POLISH CIMAC, SELECTED PROBLEMS OF DESIGNING AND OPERATING TECHNICAL SYSTEMS Vol. 7; No 3 Selected problems of designing and operating technical systems, Science publication of Editorial Advisory Board of POLISH CIMAC, Gdańsk 2012, pp. 353÷361, Gdańsk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology. ISSN 1231–3998. ISBN 83–900666–2–9.
 16. Wdzięczny A.: Evaluation of the effectiveness of repairs carried out of centres of the road transport, Journal of POLISH CIMAC, SELECTED PROBLEMS OF DESIGNING AND OPERATING TECHNICAL SYSTEMS Vol. 7; No 3 Selected problems of designing and operating technical systems, Science publication of Editorial Advisory Board of POLISH CIMAC, Gdańsk 2012, pp. 361÷369, Gdańsk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology. ISSN 1231–3998. ISBN 83–900666–2–9.
 17. Sikora, Dzieża G., Wdzięczny A., Mierzwińska E.: Analysis of supplying retail outlets in the centre of Bydgoszcz, Logistyka – 2014, 6, 12681-12688, p-ISSN: 1231-5478.
 18. Wdzięczny A., Landowski B.: Analysis of the impact damage to the bus subsystems to the risks in the transport system,Logistyka – 2014, 3, 6644-6651, p-ISSN: 1231-5478.
 19. Dzieża, Sikora M., Wdzięczny A., Latowski J.: Analysis of opportunities to extend the functionality of the module of production planning system ERP, Marketing i Rynek – 2014, 10, 251-257, p-ISSN: 1231-7853.
 20. Knopik L., Migawa K., Wdzięczny A.: Profit optimalization in operation systems. Polish Maritime Research – 2016, vol. 23, no. 1(89), (ISSN: 1233-2585 s. 93÷98).
Skład katedry