dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka

Adiunkt

ul. Fordońska 430
pokój: 206
telefon: 506 360 983
e-mail: agnieszka.gozdziewska@utp.edu.pl

Wykształcenie

2008-2012

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; stacjonarne 4-letnie studia doktoranckie z zakresu nauk o zarządzaniu

2006 – 2008

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; niestacjonarne 2-letnie studia magisterskie o specjalności zarządzanie i marketing

2002-2006

Akademia Techniczno – Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; 4-letnie studia inżynierskie o specjalności zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej

Problematyka badawcza

zarządzanie projektami w sektorze MSP, fundusze unijne, implementacja projektów realizowanych z funduszy unijnych

 • 2013 Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej
 • 2012 Udział w międzynarodowym projekcie „Ecopreneurship Approach in the Context of European Environment”
 • 2012 Udział w projekcie „Zarządzanie kluczowymi obszarami Pozytywnego Potencjału Organizacji (PPO): uwarunkowania, sposoby i modele rekomendowane dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce” – realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2012 Udział w projekcie “Komercjalizacja drogą do sukcesu nr POKL.04.02.00-00-010/11”.
 • 2011 – 2012 Udział w ogólnopolskim projekcie „Staż sukcesem naukowca”
 • 2008 – 2012 Udział w międzynarodowym projekcie COBRAMAN – Menedżer ds. zarządzania terenami poprzemysłowymi
 • 2008 – 2010 Udział w projekcie „Pozytywny potencjał organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Uwarunkowania i sposoby pobudzania oraz wykorzystywania pozytywnego potencjału organizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami funkcjonującymi w Polsce” – realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2010 – 2011 Udział w projekcie “Przedsiębiorczość Akademicka – Skuteczny Transfer Wiedzy”.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

 • 2014 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; stanowisko: adiunkt
 • 2009 – 2014 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; stanowisko: Kierownik Katedry Zarządzania
 • 2008 – 2009 IMS Stalserwis; stanowisko: Specjalista ds. logistyki;
 • 2006 – 2008 Przedsiębiorstwo Odzieżowe Modus; stanowisko: Specjalista ds. eksportu;
 • 2006 – 2004 Fundacja Promocji Nauki i Techniki „Experymentarium Bydgoskie”; stanowisko: Opiekun wystawy naukowo-technicznej;
 • 2013 Staż naukowy w Belgii, Artesis University, realizacja zajęć z Marketingu Ekologicznego;
 • 2012 Staż naukowy na Litwie, Kolegium Wileńskie – Wydział Ekonomii; realizacja zajęć z Podstaw Zarządzania;
 • 2011 Staż naukowy w Czechach, Uniwersytet Techniczny – Wydział Zarządzania Środowiskiem (Europejska Szkoła Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi); realizacja zajęć z Zarządzania Projektami;
 • 2011 Opracowanie programu nauczania i zrealizowanie pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania Projektami Rewitalizacji”;
 • 2010 Opracowanie koncepcji kursu e-learningowego z zakresu „Zarządzania Projektami Rewitalizacji” oraz samodzielne przygotowanie jednego z modułów dotyczącego podstaw zarządzania;
 • 2006 Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za szczególne osiągnięcia badawcze (badania terenowe realizowane w Holandii podczas budowy autostrad);
 • 2005 – 2006 Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe (Organizacja seminariów naukowych, prezentacja najnowszych technologii stosowanych w Holandii w budownictwie drogowym);
 • 2005 Nagroda Rektora Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia naukowe;

Publikacje pracownika

z ostatnich 3 lat – od 2014r.

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w projektach, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z.93/2016.
 • Zarządzanie innowacyjnymi projektami w ramach strategii finansowej na lata 2014-2020, „Konsumpcja i Rozwój” 02/2016.
 • Szacowanie prędkości pojazdów na podstawie obrazu z kamery, „Journal of Education, Health and Sport” 2016;6(4).
 • Wyzwania współczesnej gospodarki (monografia), UTP Bydgoszcz 2016.
 • Zarządzanie projektami małych i średnich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 07/2016.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych, „Logistyka” 06/2015.
 • Zarządzanie innowacyjnym projektem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej, „Autobusy” 6/2016.
 • Cloud computing jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, „Zeszyt Naukowy Wydziału Zarządzania Zarządzanie i Ekonomia”, 1/2015.
 • Komunikacja jako czynnik sukcesu zarządzania projektami, „Zeszyt Naukowy Wydziału Zarządzania Zarządzanie i Ekonomia”, 1/2015.
 • Lider promujący współpracę w łańcuchu dostaw (monografia pokonferencyjna „Współpraca – szansą czy koniecznością rozwoju dla organizacji” – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa) czerwiec 2015.
 • Zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie, „Rynek Energii”02/2014.
Skład katedry