dr hab. Igor Kravchuk

Profesor Uczelni
Kierownik Pracowni

ul. Fordońska 430
pokój: 211
e-mail: igor.kravchuk@utp.edu.pl

Wykształcenie

2004

doktor nauk ekonomicznych, rozprawa doktorska na temat – Operacje banków z papierami wartościowymi: stan współczesny i perspektywy rozwoju.

instytucja: Akademia Gospodarki Narodowej w Tarnopolu, Ukraina

2019

doktor habilitowany nauk społecznych, dyscyplina naukowa – ekonomia i finanse, rozprawa na temat – Stabilność rynku zbywalnych instrumentów finansowych.

instytucja: Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina (nostryfikowany na podstawie decyzji Rady Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

Problematyka badawcza

– stabilność rynków zbywalnych instrumentów finansowych

– zarządzanie w działalności inwestorów instytucjonalnych

– relacje inwestorskie

– finansjalizacja gospodarki

– bankowość i fintech

Doświadczenie naukowe i zawodowe

2004-2006 – Starszy wykładowca, Katedra Zarządzania Bankowego i Rachunkowości, Wydział Biznesu Bankowego, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina

2006-2013 – Prodziekan, Wydział Biznesu Bankowego, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina.

2006-2019 – Adiunkt (Docent), Katedra Zarządzania Bankowego i Rachunkowości, Wydział Biznesu Bankowego, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina

2014-2015 – Program Stypendialny im. Lane`a Kirklanda (Polska, USA). Temat pracy naukowej: „Integracja instytucjonalna rynku papierów wartościowych Ukrainy do europejskiego obszaru finansowego” (opiekun naukowy prof. zw. dr hab. Henryk Gurgul, Akademia Górniczo-Hutnicza)

2014-2015 – Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro”. Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

2016-2017 – Staż habilitacyjny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

od 2018 – Adiunkt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania

Publikacje pracownika

– Karkowska R., Kravchuk I. Struktura inwestorów na GPW w Warszawie w kontekście zmian makroekonomicznych i rynkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016. Nr 449. S. 246-257.

– Kravchuk I. Interconnectedness and Contagion Effects in International Financial Instruments Markets. Montenegrin Journal of Economics. 2017. Vol. 13. No. 3. P. 161-174.

– Kravchuk I. Indeks stresu na rynku zbywalnych instrumentów finansowych w Polsce. Problemy Zarządzania. 2017. Vol. 15. Nr 1. Cz. 2. S. 193-206.

– Karkowska R., Kravchuk I. Badanie cykliczności na rynku instrumentów finansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017. Nr 489. S. 149-159.

– Kravchuk I., Karkowska R. Zastosowanie metody filtrów częstotliwościowych do identyfikacji wstrząsów na rynku instrumentów finansowych. Badanie dla wybranych krajów europejskich w latach 1991–2016. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. 2017. Nr 158 (6). S.33-59.

– Karkowska R., Kravchuk I. Identification of global systemically important stock exchanges. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2019. Vol. 14. No. 1 P. 31–51.

– Kravchuk I. Stabilność europejskiego rynku zbywalnych instrumentów finansowych: monografia, Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2019. 175 s.

Skład katedry