dr Danuta Andrzejczyk

Adiunkt dydaktyczny

ul. Fordońska 430
pokój: 109
telefon: 52 340 84 57
e-mail: Danuta.Andrzejczyk@utp.edu.pl

Wykształcenie

1980

ukończone studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych, 1980 r, Ekonomika i organizacja produkcji – specjalność ekonomika i organizacja przemysłu, magister ekonomii z przygotowaniem pedagogicznym,

1989

doktorat: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych, 1989r, doktor nauk ekonomicznych

Problematyka badawcza

  • mikroekonomia
  • działalność gospodarcza
  • przedsiębiorczość

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Zatrudniona na ATR  później UTP od 1980 roku jako asystent, adiunkt  a następnie starszy wykładowca

  • ukończone studia wyższe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 1980 rok, kierunek –  Ekonomika i organizacja produkcji – specjalność ekonomika i organizacja przemysłu, magister ekonomii z przygotowaniem pedagogicznym;
  • doktorat: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych, 1989 r., doktor nauk ekonomicznych;
  •  Od 1980 roku zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Techniczno-Rolniczej obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy kolejno na stanowiskach: asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt. Obecnie starszy wykładowca.
  • Promotor i recenzent wielu prac dyplomowych licencjackich,  inżynierskich oraz magisterskich z zakresu ekonomii.
  • Od 2000 roku kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania Oświatą uruchomionego w ramach III Edycji Grantów MEN.
Skład katedry