Warsztaty dla klas maturalnych

Warsztaty z „Rachunkowości finansowej oraz Rachunkowości zarządczej” dla uczniów klas maturalnych

W dniach 11-12 lutego na Wydziale Zarządzania uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy uczestniczyli w warsztatach z „Rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej”. W trakcje warsztatów uczniowie rozwiązywali case
z rachunkowości finansowej – księgowali operacje gospodarcze z zakresu obrotu towarowego, obliczali zaliczkę na podatek dochodowy, wynik ze sprzedaży towarów, ustalali bilansową wartość towarów.  
Na ćwiczeniach z rachunkowości zarządczej uczniowie wyznaczali próg rentowności z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i funkcji tabeli danych.

Uczniów na Wydziale Zarządzania przywitała Pani dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich. Warsztaty zorganizowały mgr inż. Małgorzata Grzeszczak, mgr inż. Natalia Buchalska – Sugajska, mgr inż. Adrianna Guzowska.