Klasy patronackie

Wydział Zarządzania UTP swoim patronatem obejmuje obecnie cztery klasy:

  • dwie klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
  • oraz dwie klasy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
logo klasy akademickiej I LO w Bydgoszczy

Ie i IIe to klasy o profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym. Uczniowie realizują rozszerzony program z zakresu nauk matematycznych. Zainteresowania młodzieży ukierunkowane są przede wszystkim na przedmioty ścisłe. Pomagają w tym konsultacje organizowane z udziałem pracowników naukowych UTP. Uczniowie chętnie też biorą udział w konkursach o tematyce ekonomicznej. Mogą się pochwalić znaczącymi sukcesami w tym zakresie. Warto tutaj wymienić: Olimpiadę z Przedsiębiorczości, Olimpiadę  Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiadę „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych’. Uczniowie tych klas nie żyją jednak tylko samą nauką. Poza szkołą chętnie angażują się w imprezy ogólnomiejskie, takie jak coroczna parada z okazji Dnia Dziecka – „Bajkowa Bydgoszcz”.

Muzyka stworzona przez uczniów
Dzień Ekonomii 2019 w I LO - zobacz film
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

Iag z Technikum Ekonomicznego nr 6  jest klasą o profilu matematyczno-ekonomicznym. Uczniowie są przygotowywani do zawodu technika rachunkowości.  Przedmioty, które realizują w zakresie rozszerzonym, to matematyka oraz język angielski. Uczniowie interesują się przede wszystkim przedmiotami ścisłymi oraz ekonomicznymi. Rozwijają również aktywnie swoje talenty z dziedziny sportu, tańca oraz poezji. Chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz Caritas, WOŚP czy Domu Dziecka w Gniewkowie. Klasa stanowi grupę ambitnych osób, które nie boją się wyzwań! To zgrana drużyna  gotowa na sukces.