Wykaz umów o współpracy ze szkołami średnimi
Lp. Szkoła Dyrektor/tel/mail Link
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy  Andrzej Wiosna

zsogrodniczych@wp.pl

https://zsogrodniczych.edupage.org/
2. Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza:

·       Technikum Chemiczne,

·       Technikum Ochrony Środowiska,

·       Technikum Obsługi Turystycznej,

·       Technikum Fotograficzne,

·       Technikum Poligraficzne

Lucyna Brodziak

zsch_bydgoszcz@poczta.onet.pl

http://zsc.bydgoszcz.pl/
3. Zespół Szkół Mechanicznych
nr 1
Ewa Ankiewicz-Jasińska http://www.zsm1.bydgoszcz.pl/
4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

·       Technikum Ekonomiczne nr 1,

·       Liceum Profilowane Ekonomiczne,

·       Policealne Studium Ekonomiczne

Joanna Wójt

52-342 39 40

52-342 42 91

ekonomik@zsea.bydgoszcz.pl

http://zsea.bydgoszcz.pl
5. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Grażyna Dziedzic

Kontakt: Anna Szulc

https://3lo.home.pl/
6. Szkoła Podstawowa nr 38 Hanna Rauflaish http://www.38.bydgoszcz.pl/
7. Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej  w Bydgoszczy mgr inż. Alina Mazur

mgr Małgorzata Drobczyńska

ul. Kaliska 10, oś. Leśne

85-602 Bydgoszcz

52 341-14 -01

szkola@zsh.bydgoszcz.pl

http://www.zsh.bydgoszcz.pl/
Harmonogram spotkań dla klas patronackich 2021
Spotkanie z pracodawcami
I edycja konkursu ``Księgowi jutra``
Zobacz nasze klasy patronackie