Symulacje biznesowe

z wykorzystaniem CRM

O projekcie

Projekt symulacji biznesowym z pełnym wykorzystaniem systemu CRM został zaproponowany przez prowadzącą zajęcia z Sieciowych Systemów Biznesowych – Panią dr Kingę Krupcała w roku akademickim 2020/2021.

 

Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem symulacji sytuacji biznesu e-commerce, w tym całego procesu sprzedaży, marketingu, organizacji i prowadzenia projektów sprawią, że studenci I stopnia kierunku Zarządzania i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania UTP zyskają nową wiedzę i praktyczne umiejętności.

Wsparcie, jakie w tych procesach daje system zarządzania relacjami z klientem – CRM (ang. Customer Relationship Management) może okazać się niezastąpione podczas zajęć z przedmiotu.

Studenci nauczą się nie tylko prowadzenia e-biznesu, ale również obsługi systemu CRM.

Współpraca z Livespace

W lutym 2021 r. rozpoczęliśmy poszukiwania dostawcy CRM, który w celach szkoleniowo-symulacyjnych udostępni nam swój system CRM.

Studenci przez cały semestr letni 2020/2021 (koniec lutego-koniec czerwca 2021) będą pracować na danym systemie ucząc się go i symulując prowadzenie działań/ realizację zadań/rozwiązywanie problemów w organizacji.

 

Poznanie systemu CRM z pewnością przyczyni się do:

– polecania systemu CRM swoim przyszłym i obecnym pracodawcom;

– zwiększenia rozpoznawalności marki danego systemu CRM;

– wspierania rozwoju młodych ludzi przez twórców CRM.

Chęć podzielenia się z nimi swoim systemem CRM przejawiło kilka firm, jednak prowadząca zajęcia zdecydowała się na jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek – Livespace.

Firma Livespace, z COO – Panem Marcinem Stańczakiem na czele, postanowiła otoczyć studentów swoją pieczą – byciem mentorem i wparciem dla nauki oraz studentów.

Wkład, jaki firma Livespace wkłada w naukę przyczyni się rozwoju umiejętności przyszłych pracowników firm wielu różnych branż.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

O firmie Livespace