Zaproszenie do udziału w VII Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej pt.: „Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Stan – Trendy – Strategie”

Szanowni Państwo. Katedra Ekonomii i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także Fundacja Innowacyjnego…

Czytaj więcej

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Stan – Trendy – Strategie” 14-15 listopada 2019 roku / 6th National Scientific Conference in the series: “Competitiveness and development of regions in the conditions of European integration and globalization. Current state – Trends – Strategies” – November 14-15, 2019

Szanowni Państwo! W imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji…

Czytaj więcej