Kierunek zarządzanie (2-letnie, magisterskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie logistyką
 • informatyka w zarządzaniu
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 • rachunkowość dla menedżerów
 • zarządzanie agrobiznesem
Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (1,5-roczne, magisterskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • inżynieria produkcji w agrobiznesie
 • zarządzanie recyklingiem
Kierunek finanse i rachunkowość (2-letnie, magisterskie)

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu
 • rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa