Kierownik Kursów Pedagogicznych
dr Zofia Zgoda

pokój 101, ul. Fordońska 430

telefon: 52 340 84 35

e-mail: pedagog@utp.edu.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

KURSY PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

85-790 BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA 430, POKÓJ 101

Sekretariat czynny: poniedziałek – 11:00 – 13:00

W związku z pandemią prosimy wyłącznie o kontakt e-mail: pedagog@utp.edu.pl

XII edycja

Opłata za IV semestr Kursu Przygotowania Pedagogicznego – 550,00 zł.

Prosimy o wniesienie opłat do 30 marca 2021 r.
Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000

Tytuł przelewu:
Nazwisko i imię – Kurs Przygotowania Pedagogicznego – XII nabór – IV semestr

W przypadku zaległości prosimy o uregulowanie opłat do 15 marca.

IV SEMESTR – dotyczy praktyk

Szanowni Państwo,

Istnieje możliwość realizacji praktyk pedagogicznych w formie zdalnej.

Wszyscy Państwo – również ci, którzy nie dopełnili formalności związanych z realizacją praktyk, a którzy chcieliby zrealizować je alternatywną drogą – po uzgodnieniu z opiekunem:

  1. zakresu zadań, które mogą wykonać zdalnie – (na przykład szczegółowe scenariusze, konspekty i opracowania lekcji),
  2. wykonaniu zadań i ocenie ich przez opiekuna,

zobowiązani są do przekazania oceny praktyki w formie elektronicznej na nasz adres mailowy. Na tej podstawie praktyki będą zaliczane.

Po uzyskaniu zgody od opiekuna na proponowaną formę realizacji praktyki, prosimy o przesłanie na nasz adres danych opiekuna (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

Na tej podstawie przygotujemy umowy i rachunki, które prześlemy na Państwa adres mailowy. Zobowiązani jesteście Państwo do przechowywania u siebie oryginałów przesłanych ocen oraz scenariuszy zajęć w formie papierowej, które należy przekazać do nas w terminie późniejszym.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o indywidualny kontakt.

PLAN ZAJEĆ – SEMESTR IV – XII  EDYCJA

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE PRZEZ APLIKACJĘ Microsof  Teams

Plan obowiązuje od 01 marca 2021 roku.

PLAN ZAJEĆ – SEMESTR IV – XII  EDYCJA

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE PRZEZ APLIKACJĘ Microsoft Teams

Plan obowiązuje od 01 marca 2021 roku.

 

Godzina Przedmiot Prowadzący
15.00 – 17.15 Wybrane zagadnienia z etyki zawodowej nauczyciela                                                                      (15 godz. w) – zaliczenie dr Zofia Zgoda
17.30 – 19.00  Emisja głosu z profilaktyką                                             (10 godz. w, 5 godz. ćw.) – zaliczenie dr Halina Laskowska

 

Zajęcia prowadzone są do 30 marca 2021 r.
Praktyka pedagogiczna
– złożenie wniosków do umów z dyrektorami szkół i opiekunami do 15 marca  2021 r.
mgr Ewa Grzegorczyk-Jans
Praktyka pedagogiczna I i II – 2 x 75 godz.
– zaliczenie do 07 czerwca 2021 r.
(pierwsza praktyka dotyczy osób, które nie miały możliwości realizacji w wyznaczonym terminie)
dr Zofia Zgoda

NABÓR NA STACJONARNY KURS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się:

Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, pokój 101

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 10 WRZEŚNIA 2021 r.

Należy złożyć podanie wg załącznika.

Podanie o przyjęcie na KPP

Termin składania podań upływa z dniem 10 września 2021 r.

W związku z pandemią podania przyjmowane są drogą mailową.

Zajęcia:

  • odbywają się równolegle z zajęciami na podstawowym kierunku studiów, podczas czterech semestrów;
  • zgodnie z terminarzem roku akademickiego UTP, w każdy poniedziałek w godz. 15.00-21.00
  • opłata semestralna (zatwierdzona po uruchomieniu Kursu)
    – Nr konta: 62 1240 2092 9128 8040 0150 0000 -Tytuł przelewu: czesne za I semestr Stacjonarnego Kursu Przygotowania Pedagogicznego – Imię i Nazwisko – XIII nabór.