Uchwały i Zarządzenia
Znak jakości kształcenia ``Studia z Przyszłością``
logo studia z przyszłością 2021

Komisja konkursowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” przyznawała certyfikaty najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i wartościowym kierunkom oraz programom studiów na polskich uczelniach.

W tym roku spośród kierunków studiów oferowanych przez naszą uczelnię nagrodzono po raz kolejny Wydział Zarządzania i nasz kierunek:

    • Zarządzanie – studia I stopnia
    • Zarządzanie – studia II stopnia
Znak jakości kształcenia "Studia z przyszłością"

10 marca 2020 roku odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”, podczas której wręczone zostały certyfikaty przyznawane najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i wartościowym kierunkom i programom studiów na polskich uczelniach.

Spośród kierunków studiów oferowanych przez naszą uczelnię nagrodzono m.in.

  • Wydział Zarządzania
    • Zarządzanie – studia I stopnia
    • Zarządzanie – studia II stopnia

Dyplomy w imieniu Wydziału odebrali: dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. Uczelni i dr Maciej Schulz.

Konkurs “Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia  Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

Kierunki studiów w programie oceniane są między innymi pod kątem programu kształcenia (czy jest dostosowany do wyzwań rynku pracy, przewiduje oryginalne treści i efekty uczenia się, a jego realizacja odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych).

Certyfikat „Studia z Przyszłością” potwierdza wysoką jakość kształcenia, a przy okazji stanowi cenny atut marketingowy pozwalający wyróżnić się uczelniom na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i budować wizerunek certyfikowanego kierunku jako nowoczesnego, innowacyjnego, atrakcyjnego dla kandydatów na studia. Posiadanie akredytacji pozwala skutecznie promować kierunek, potwierdzać najwyższą jakość dydaktyki, należeć do grona liderów rynku szkolnictwa wyższego. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” pomaga rekrutować kandydatów na studia, pozyskiwać partnerów w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz podnosić prestiż oferowanego w uczelni wykształcenia.

Raporty ewaluacyjne
Dobre Praktyki
Przydatne strony
Seminaria
Kodeksy etyki studenta i pracownika naukowego