Dziekanat

ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz

Kierownik Dziekanatu
lic. Grażyna Tyszczuk
+48 52 / 340 88 60
dzwzr@utp.edu.pl


Dziekanat:

inż. Anna Kuśmierek
+48 52 / 340 88 55
anna.kusmierek@utp.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
Zarządzanie – II stopień: I, II rok
Zarządzanie i inżynieria produkcji: II stopień: I, II rok


mgr inż. Małgorzata Olszewska
+48 52 / 340 82 72
malgorzata.olszewska@utp.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE
STUDIA STACJONARNE
Zarządzanie – I stopień: II rok
Finanse i rachunkowość – I stopień: I, III rok
Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych


mgr inż. Małgorzata Olszewska
+48 52 / 340 82 72
malgorzata.olszewska@utp.edu.pl

oraz

inż. Anna Kuśmierek
+48 52 / 340 88 55
anna.kusmierek@utp.edu.pl

STUDIA STACJONARNE
Finanse i Rachunkowość – I stopień: II rok
Zarządzanie – I stopień: I, III rok
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – I stopień: I, II, III, IV rok
Studenci obcokrajowcy w ramach wymiany ERASMUS+


mgr Aneta Wójcik
aneta.wojcik@utp.edu.pl
tel. +48 52 340 88 62
Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych

Sekretariaty Katedr:

Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi
Katedra Ekonomii i Marketingu
mgr inż. Dorota Stosik
+48 52 / 340 80 59
d.stosik@utp.edu.pl

Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu
Katedra Inżynierii Zarządzania
Elżbieta Łopatkowa
+48 52 / 340 81 81
lopatkowa@utp.edu.pl

Zespół Techniczny:

mgr inż. Dorota Stosik – starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Elżbieta Łopatkowa – specjalista inżynieryjno-techniczny
mgr inż. Waldemar Kępa – starszy technik

Formularz kontaktowy