Rada Programowa

Kierunek: Zarządzanie

Skład osobowy:

 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP – przewodniczący
 • dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP -z-ca przewodniczącego
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 • dr inż. Anna Jakubczak
 • dr Rafał Drewniak
 • mgr inż. Justyna Śpiewak – sekretarz
 • Przemysław Krenz – student kierunku: zarządzanie
 • Katarzyna Trojanek – studentka kierunku: zarządzanie
 • Paulina Ehrlich-Gaczkowska – Frigo Logistics Sp. z o.o.
 • Krzysztof Jaworski – Casting K.S. Poland Sp. z o.o.
 • Marcin Szymański – Grupa Doradczo Szkoleniowa Falco
 • Krzysztof Łukomski – Akebi Media
Rada Programowa

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Skład osobowy:

 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP – przewodniczący
 • dr inż. Marek Sikora – z-ca przewodniczącego
 • dr inż. Grzegorz Dzieża
 • dr inż. Anna Murawska – sekretarz
 • dr inż. Małgorzata Gotowska
 • dr Krzysztof Grochowski
 • dr inż. Mariusz Żółtowski
 • Magda Magdiarz  – przedstawiciel studentów
 • Aleksandra Serafin – przedstawiciel studentów
 • mgr inż. Janusz Drozdalski – PW Stolbud Sp. z o.o.
 • mgr inż. Janusz Mierzejewski – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
 • Edward Ossowski – Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.
Rada Programowa

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Skład osobowy:

 • dr Grażyna Voss – przewodnicząca
 • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP – z-ca przewodniczącej
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 • dr Rafał Płókarz
 • mgr inż. Daniel Zwierzchowski – sekretarz
 • Sandra Starczewska studentka kierunku finanse i rachunkowość
 • mgr Elżbieta Hartwich w-ce prezes Zarządu ds. szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Bydgoszcz
 • mgr Judyta Buchaniec Zakład przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Ostaszewo