Skład Rady Wydziału
 • Dziekan – dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP
 • Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 • Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
 • prof. dr hab. Robert Karaszewski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Leszek Knopik, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Viktoriia Stoika, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. inż. Bogdan Lent, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Hanna Karaszewska, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Barbara Murawska
 • dr inż. Małgorzata Zajdel
 • dr Lidia Nowakowska
 • dr inż. Wojciech Żarski
 • Elżbieta Łopatka
 • Agnieszka Janiszewska
 • Agnieszka Meyer
 • Michał Kowalczyk
 • Piotr Krause
 • Tomasz Konwalski

 

 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska (bez prawa głosu) – Przewodnicząca Związków Zawodowych NSZZ Solidarność