Wydziałowa Komisja Dydaktyczna
 • dr Danuta Andrzejczyk – przewodnicząca
 • dr Anna Nowakowska – z-ca przewodniczącej
 • dr inż. Anna Jakubczak
 • dr inż. Ewa Koreleska
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 • Anna Cyglicka – studentka  kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Agnieszka Meyer – studentka kierunku zarządzanie
 • Magdalena Kruszewska – studentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • dr Zofia Zgoda – przewodnicząca
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – z-ca przewodniczącej
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 • dr Grażyna Voss
 • prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • prof. dr hab. Robert Karaszewski
 • dr hab. Barbara Murawska, prof. nadzw. UTP
 • Klaudia Rogalska – studentka kierunku finanse i rachunkowość
 • Alicja Lewandowska – studentka kierunku finanse i rachunkowość
 • dr Grzegorz Hoppe – Prezes Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.
Wydziałowy Zespół ds. weryfikacji wiedzy o ECTS
 • dr Krzysztof Śmiatacz – przewodniczący
 • dr Lidia Nowakowska
 • dr Maciej Schulz
 • dr inż. Ewa Koreleska
 • mgr Katarzyna Samek
 • Paulina Bona – studentka kierunku zarządzanie
Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP – sekretarz
 • dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
Wydziałowa Komisja ds. Nauki
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP – przewodniczący
 • dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP – z-ca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Robert Karaszewski
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP
 • mgr Aneta Wójcik – sekretarz
Wydziałowa Komisja Konkursowa
 • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Robert Karaszewski
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
Wydziałowy Zespół ds. Promocji
 • dr Krzysztof Grochowski – przewodnicząca
 • dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka
 • dr Maciej Schulz
 • mgr inż. Katarzyna Radecka
 • mgr inż. Magdalena Kasprowicz
 • mgr Cezary Graul
 • Weronika Ręba – studentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydziałowa Komisja Wyborcza
 • dr inż. Marek Sikora – przewodniczący
 • dr Anna Nowakowska – z-ca przewodniczącego
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. nadzw. UTP
 • dr Rafał Drewniak
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 • mgr inż. Dorota Stosik – sekretarz
 • Michał Kowalczyk student ZiIP
Wydziałowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka
 • dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP – przewodnicząca
 • dr Lidia Nowakowska
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska – sekretarz
 • inż. Ewa Zuba
Wydziałowy Zespół Planistyczny
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska- przewodnicząca
 • mgr inż. Daniel Zwierzchowski
 • dr inż. Wojciech Żarski
 • dr Anna Nowakowska