Dziekan Wydziału Zarządzania

dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP

Iwona.Posadzinska@utp.edu.pl

+48 52 340 88 61

+48 508 933 905

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska