Dziekan Wydziału Zarządzania

dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP

Iwona.Posadzinska@utp.edu.pl

+48 52 340 88 61

+48 508 933 905

Przewodniczący Rady dyscypliny naukowej nauk o zarządzaniu i jakości

dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska