Dane kontaktowe:
Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnym
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430

85-790 Bydgoszcz

Sekretariat:
mgr inż. Dorota Stosik
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl
Tel./Fax: +48 052 340 80 59

Działalność naukowa

Główne kierunki badań katedry:

 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Przywództwo,
 • Instrumenty zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie porozumieniami między przedsiębiorstwami,
 • Zarządzanie finansami, finanse i bankowość, analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych;
 • Strategie zarządzania przedsiębiorstwami na rynku usług profesjonalnych,
 • Globalizacja i internacjonalizacja przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie zmianami,
 • Strategie marketingowe,
 • Metody i techniki badań marketingowych,
 • Teoria struktury kapitału,
 • Procesy pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstw,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • Rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze:

 1. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie.
 2. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa.
 3. Metody i narzędzia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.
 4. Uwarunkowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw.
 5. Zastosowanie elementów marketingowych w przedsiębiorstwie i ich skuteczność.
 6. Specyfika zarządzania przedsiębiorstwami globalnymi i na rynkach międzynarodowych.
 7. Zarządzanie porozumieniami między przedsiębiorstwami (alianse strategiczne, spółki joint-venture, fuzje).
 8. Strategie marketingowe w przedsiębiorstwie.
 9. Proces komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem (Public Relations).
 10. Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu (koncepcja CSR).
 11. Zarządzanie marką.
 12. Analiza cyklu życia produktu.
 13. E-commerce (handel elektroniczny, działalność przedsiębiorstw w Internecie).
 14. Konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji.
 15. Strategie rozwoju produktu.
 16. Zarządzanie w warunkach globalizacji.
 17. Istota i znaczenie narzędzi marketingowych w działalności przedsiębiorstwa.
 18. Determinanty satysfakcji i lojalności klientów.
 19. Nowoczesne koncepcje marketingowe (marketing sensoryczny, partyzancki, wielopoziomowy, wirusowy, aromamarketing, one-to-one i inne).
 20. Uwarunkowania i znaczenie segmentacji rynku.

Powyższe zagadnienia stanowią ogólnie i szeroko zakreśloną problematykę, podejmowaną na seminarium. W ramach każdego zagadnienia będą poszukiwane szczegółowe tematy przygotowywanych prac.

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.