Dane kontaktowe:

Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi
Pracownia Metod i Technik Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430

85-790 Bydgoszcz

Sekretariat:
mgr inż. Dorota Stosik
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl
Tel./Fax: +48 052 340 80 59

Działalność naukowa

Empty section. Edit page to add content here.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Pracowni Metod i Technik Zarządzania znajdują się w zakładce dyplomowanie.

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.