Dane kontaktowe:
Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

ul. Fordońska 430

85-790 Bydgoszcz

Sekretariat:
mgr inż. Dorota Stosik
e-mail: d.stosik@utp.edu.pl
Tel./Fax: +48 052 340 80 59

Działalność naukowa

Główne kierunki badań katedry:

 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Przywództwo,
 • Instrumenty zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie porozumieniami między przedsiębiorstwami,
 • Zarządzanie finansami, finanse i bankowość, analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych;
 • Strategie zarządzania przedsiębiorstwami na rynku usług profesjonalnych,
 • Globalizacja i internacjonalizacja przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie zmianami,
 • Strategie marketingowe,
 • Metody i techniki badań marketingowych,
 • Teoria struktury kapitału,
 • Procesy pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstw,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • Rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Katedry Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi znajdują się w zakładce dyplomowanie.

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.