Pracownia Rozwoju Regionalnego została powołana na podstawie· Zarządzenia Nr 37/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania:·

Na podstawie: art. 66 ust. 2 p.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 Statutu Uniwersytetu i uchwały Senatu nr 15/318 z dnia 24 czerwca 2009 r. w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu powołuje się Pracownię Rozwoju Regionalnego.

Obecnie Pracownia Rozwoju Regionalnego wchodzi w skład Katedry Marketingu.

Działalność naukowa

Pracownia Rozwoju Regionalnego prowadzi badania naukowe w zakresie:

 • dostarczania wiedzy na temat funkcjonowania systemu wdrażania i zarządzania, a także programowania związanego z funduszami strukturalnymi,
 • zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej oraz wykorzystania funduszy· Unii Europejskiej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego również· na obszarach wiejskich· (m.in. wśród wszystkich Lokalnych Grup Działania),
 • rozwoju regionalnego województwa oraz· zastosowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych pomocnych w zarządzaniu administracją publiczną,
 • analizy i oceny wdrażania i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i jego wpływu na rozwój regionu.

Projekty

Empty section. Edit page to add content here.

Tematyka prac dyplomowych

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie projektami
 • Badania w zakresie rozwoju regionalnego
 • Uwarunkowania rozwoju regionalnego
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zastosowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań np. teleinformatycznych pomocnych w zarządzaniu administracją publiczną
 • e-administarcja, e-usługi
 • Analizy w zakresie dostarczania wiedzy na temat funkcjonowania systemu wdrażania i zarządzania programów finansowanych ze środków UE
 • Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej
 • Systemy monitoringu i ewaluacji (m.in. Strategii rozwoju, ryzyko)

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • Zarządzanie projektami, m. in. budowlanymi, społecznymi, itp.
 • Zastosowanie metod oraz narzędzi w procesie podejmowania decyzji.
 • Proces wdrażania 5s
 • e-administracja
 • Analiza systemów informatycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • Analiza procesów technologicznych w przedsiębiorstwach,
 • Ocena elementów łańcucha logistycznego,
 • Odnawialne źródła energii w aspekcie ochrony środowiska

Laboratoria

Empty section. Edit page to add content here.