Dane kontaktowe:
Katedra Inżynierii Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Fordońska 430, pok. 304

Elżbieta Łopatkowa
tel. (52) 340 81 81
e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

Działalność naukowa

Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania:

 • Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie i w agrobiznesie.
 • Zastosowania metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych w zarządzaniu produkcją.
 • Komputerowe metody zarządzania systemem eksploatacji przedsiębiorstwa.
 • Budowa i zastosowanie modeli biofizycznych (narzędzi statystycznych oraz rachunku prawdopodobieństwa) oraz ekonomicznych dla potrzeb prognozowania skutków zmian klimatycznych w świetle oddziaływania rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego.
 • Metody oceny potencjału surowców dla potrzeb wytwarzania energii odnawialnej.
 • Analiza metod zarządzania niezawodnością maszyn.
 • Optymalizacja zysków i maksymalizacja współczynnika gotowości dla złożonych systemów eksploatacji.
 • Budowanie modeli dla systemów z niejednorodnymi czasami do uszkodzenia.
 • Zastosowanie metod matematycznych do systemów automatyki, np. w układach hamulcowych.
 • .Analiza i ocena funkcjonalności oraz procesu wdrażania systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.
 • Metodyka podejmowania przedsięwzięć w biznesie i prowadzenia projektów  z uwzględnianiem metodyki cybernetyki I, II i III rzędu, roli czynnika ludzkiego oraz analizy złożoności prowadzenia projektów oraz metody detekcji zależności miedzy czynnikami wpływu na sukces przedsięwzięcia.
 • Prowadzenie złożonych projektów w przemyśle i administracji państwowej. Motywacja i kognicja w prowadzeniu projektów.
 • Migracja wiedzy miedzy praktyką i teorią w prowadzeniu projektów.
 • Badania obszarze rozwiązań logistycznych i agrologistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Zastosowanie informatyki i technologii internetowych w systemach zarządzania logistyki i agrobiznesu.
 • Projektowanie i wykonanie stron Internetowych, porównanie oraz ocena funkcjonalności witryn i portali Internetowych w obszarze doskonalenia ich funkcjonalności w biznesie.
 • Projektowanie i wykonanie oraz porównanie i ocena funkcjonalności aplikacji baz danych.
 • Projektowanie, wykonanie, porównanie i ocena projektu technicznego oraz budżetu dla różnych poziomów zaawansowania rozwiązań technicznych sieci informatycznych dla wybranego obiektu.

Projekty

II etap Regionalnego Centrum Innowacyjności – o projekcie

W ramach projektu RCI II w katedrze powstało Laboratorium Systemów Zarządzania Produkcją, Logistyką i Relacjami z Klientami – strona laboratorium poniżej.

Badania własne i statutowe

Metody wspomagania decyzji w obszarze w inżynierii produkcji
BS 2/2016
2016- 2017

Metody zarządzania procesami i zasobami w organizacjach i w gospodarce
BS  24/2014
2014-2015

Modele funkcjonowania sieci biznesu
BS 23
2011/2014

Procesy informacyjno-decyzyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w agrobiznesie
BW 30
2010/2011

Komputerowo wspomagane metody zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym
BS 5
2008/2010

Procesy informacyjno-decyzyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zarządzaniu klientami.
BW 6
2008/2009

Granty

Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector FP6 Programme
518702
2007-2009

Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
WND-POIG 01.03.01 -00-212/09
2010-2013

Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR (P100)
FACCE JPI/04/ NCBR/12
2012-2015

Centrum Wiedzy FACCE JPI „Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności” – akronim FACCE MACSUR 2 (P100)
2012-2017

Granty

Lehren aus INA.
Urząd Nadzoru Dróg Publicznych i Autostrad rządu Szwajcarii
01.10.2014 -31.05.2015

Report on Design and Implementation of E-Government

Grant Gabinetu Ministra, Ministerstwa Informatyki i Technologii Telekomunikacyjnych rządu Tajlandii No TF 097 929 Bangkok

01.04.2012 -31.12.2013
Koncepcja technologiczna i organizacyjna centrów dowodzenia i zarządzania strażą graniczną i pracownikami urzędu celnego Szwajcarii z uwzględnieniem koordynacji lokalnej wspólnej dyspozycji z policja dwóch kantonów (województw).Trener i autor.

Straż Graniczna GWK Szwajcarii
13.08.2011 -31.03.2013 (Projekt implementacji trwa)

Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Autor wniosku, Autor koncepcji szkolenia, realizator szkolenia.

Grant Polskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Nr. 51/PMKI/DC/14-06.10/2010
01.10.2010 -31.03.2012

Zintegrowany model czynników wpływających na motywacje prowadzących projekty – badania w Szwajcarii, Polsce i Tajlandii. Kierownik projektu i autor.

Akademia Wojskowa przy Politechnice w Zurychu i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernie
01.1.2008 –31.03.2012

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe obszary mogące być przedmiotem pracy dyplomowej z przyporządkowanym nazwiskiem pracownika Katedry Inżynierii Zarządzania znajdują się w zakładce dyplomowanie.